News Releases

Il-Bilanċ Fiskali u d-Dejn tal-Gvern Ġenerali taħt it-Trattat taʼ Maastricht: L-Ewwel Rappurtar għall-2024
NR070/2024
Data tal-Ħruġ: 22 taʼ April 2024
Errata: 22 tʼApril 2024 12:20hrs
Maastricht,Treaty,Symbol,Icon,Illustration
  • Fl-2023, il-Gvern Ġenerali rreġistra defiċit taʼ €950.4 miljun, li huwa daqs 4.9 fil-mija tal-PDG.
  • Fl-2023, id-dejn żdied bʼ€768.1 miljun fuq is-sena taʼ qabel, u laħaq d-€9,767.8 miljun jew 50.4 fil-mija tal-PDG.
  • Ingħamlu aġġustamenti għat-tranżizzjoni minn defiċit taʼ €808.0 miljun tal-Fond Konsolidat għal defiċit taʼ €950.4 miljun tas-settur tal-Gvern Ġenerali bbażat fuq is-sistema tal-accruals.
Il-Bilanċ Fiskali u d-Dejn tal-Gvern Ġenerali taħt it-Trattat taʼ Maastricht: L-Ewwel Rappurtar għall-2024
NR070/2024
Data tal-Ħruġ: 22 taʼ April 2024
Errata: 22 tʼApril 2024 12:20hrs

Instab żball fit-Tabella 1 tal-kummentarju. Id-dħul tal-Gvern Ġenerali għall-2021 għandu jaqra €5,386,070 u mhux €45,386,070 kif irrappurtat bi żball. Id-dokument online ġie emendat fit-22 ta’ April 2024 f’12:20hrs.

Fl-2023, il-Gvern Ġenerali rreġistra defiċit taʼ €950.4 miljun, li huwa daqs 4.9 fil-mija tal-PDG. Id-dejn tal-Gvern Ġenerali kien jammonta għal €9,767.8 miljun jew 50.4 fil-mija tal-PDG.

Maastricht,Treaty,Symbol,Icon,Illustration

 

Il-Bilanċ Fiskali u d-Dejn tal-Gvern Ġenerali

Id-defiċit tal-Gvern Ġenerali għall-2023 kien taʼ €950.4 miljun, li huwa titjib taʼ €14.4 miljun fuq id-defiċit li kien irreġistrat fis-sena taʼ qabel. Il-bilanċ jitkejjel billi tinħareġ id-differenza bejn id-dħul sħiħ (€6,483.0 miljun) u n-nefqa sħiħa (€7,433.5 miljun) tal-Gvern Ġenerali. Meta jitqabblu l-2023 u l-2022, id-dħul sħiħ żdied bʼ€581.0 miljun, filwaqt li n-nefqa sħiħa żdiedet bʼ€566.7 miljun.

Tabella nru 1. L-aggregati ewlenin

2020 2021 2022 2023
General Government revenue € millions 4,763,3485,386,0705,902,0156,483,039
% of GDP35.735.133.933.4
General Government expenditure € millions6,016,5376,552,0556,866,7947,433,462
% of GDP45.142.839.438.4
General Government surplus (+) / deficit (-) € millions-1,253,189-1,165,985-964,780-950,423
% of GDP-9.4-7.6-5.5-4.9
General Government debt € millions6,974,0228,263,2948,999,6839,767,805
% of GDP52.253.951.650.4

Bħala persentaġġ tal-PDG, il-bilanċ tal-Gvern Ġenerali kien jiswa daqs defiċit taʼ 4.9 fil-mija, li huwa titjib taʼ 0.6 punti perċentwali meta mqabbel mad-defiċit taʼ 5.5 fil-mija li kien irreġistrat fl-2022.

Ċart nru 1. Il-bilanċ tal-Gvern Ġenerali bħala persentaġġ tal-PDG

No Data Found

Id-dejn tal-Gvern Ġenerali żdied bʼ€768.1 miljun fuq l-2022 sabiex laħaq €9,767.8 miljun. Fl-2023, il-proporzjon tad-dejn imqabbel mal-PDG niżel għal 50.4 fil-mija minn 51.6 fil-mija fl-2022 (Tabella nru 1).

Ċart nru 2. Id-dejn tal-Gvern Ġenerali bħala persentaġġ tal-PDG

No Data Found

Iċ-Ċifri tal-2023

Sabiex sar magħruf il-bilanċ negattiv taʼ €950.4 miljun tas-settur tal-Gvern Ġenerali għall-2023, saru għadd taʼ aġġustamenti fil-bilanċ tal-Fond Konsolidat tal-Gvern, li rreġistra defiċit taʼ €808.0 miljun, skont kif kien irrappurtat fl-istqarrija tal-aħbarijiet tal-NSO 059/2024. L-aġġustamenti huma meħtieġa għat-tranżizzjoni mill-Fond Konsolidat tal-Gvern għall-eżerċizzju li huwa bbażat fuq id-dovuti (accruals) u li huwa kkompilat skont il-metodoloġija Ewropea stabbilita. L-aġġustamenti jqisu wkoll kemm l-Entitajiet meqjusa parti mill-Gvern (EBUs) 1, li huma kklassifikati ġos-settur tal-Gvern Ġenerali, kif ukoll is-settur tal-Gvern Lokali. Tabella nru 3 tipprovdi t-tranżizzjoni mill-Fond Konsolidat għas-settur tal-Gvern Ġenerali.

L-akbar aġġustament negattiv kien jikkonċerna l-Kontijiet oħra riċevibbli u pagabbli li ammontaw għal €399.0 miljun, u li fost ħwejjeġ oħra jinkludu ċ-ċifri tal-accruals tad-Dipartiment tat-Teżor, l-aġġustamenti tan-newtralizzazzjoni tal-Fondi tal-UE u l-posponimenti tat-taxxi minħabba l-Covid-19. Aġġustamenti oħra negattivi kienu r-reġistrazzjoni tal-krediti tat-taxxa pagabbli (€20.5 miljun), il-Clearance Funds tat-Teżor (TCF) fi tranżazzjonijiet mhux finanzjarji (€11.8-il miljun), kif ukoll it-tranżazzjonijiet li ġew indirizzati mill-ġdid fis-settur tal-Gvern Ġenerali u l-ftehim għas-sħubiji bejn il-Gvern u l-privat (PPP) (€8.9 miljuni).

Min-naħa l-oħra, l-aġġustamenti pożittivi ewlenin kienu t-tranżazzjonijiet fi flus kontanti aġġustati biż-żmien (€160.7 miljun) u ż-żieda fis-surplus irreġistrata mill-EBUs, li kienet taʼ €118.6-il miljun u li fissret żieda taʼ €34.2 miljun fuq l-2022. Żidiet oħra kienu d-differenza bejn l-imgħax imħallas u dak akkumulat (€10.6 miljuni), l-imgħax irċevut mis-sinking fund (€5.8 miljuni) u s-surplus aggregat taʼ €1.2 miljuni tal-Gvern Lokali.

Rappurtar u aġġornamenti

Fid-28 taʼ Marzu 2024, Malta ssottomettiet il-livelli tad-defiċit u d-dejn tal-Gvern għas-snin 2020-2023, bħala parti mill-Proċedura tan-Notifikazzjoni tad-Defiċit Żejjed (EDP). Dan sar skont ir-Regolament tal-Kunsill (RK) Nru 479/2009, kif emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 220/2014.

Meta mqabbel mas-sottomissjoni taʼ qabel, li kienet saret fid-29 taʼ Settembru 2023, il-bilanċ tal-Gvern Ġenerali kien rivedut għas-snin kollha taħt il-lenti wara tibdil fil-kategorija tal-Kontijiet oħra riċevibbli u pagabbli. Dawn ir-reviżjonijiet kellhom impatt pożittiv fuq il-bilanċ fiskali fl-2020 (€31.3 miljun) u fl-2022 (€8.9 miljuni), u impatt negattiv fl-2021 (€18.8-il miljun). Kien hemm titjib ta’ €19.1-il miljun fid-defiċit tal-Fond Konsolidat għall-2022 relatat ma’ eżerċizzju ta’ rikonċiljazzjoni li sar mid-Dipartiment tat-Teżor. Barra minn hekk, id-disponibbiltà ta’ rapporti finanzjarji awditjati għall-EBUs u għall-kunsilli lokali wasslet għal reviżjoni ‘l fuq fil-bilanċ fiskali ta’ €0.1 miljun fl-2020 u reviżjoni ‘l isfel taʼ €6.4 miljuni fl-2021 u taʼ €12.5-il miljun fl-2022.

Ir-reviżjoni fid-dejn tal-Gvern Ġenerali ġiet mit-tlestija tal-kontijiet awditjati tal-EBUs u l-Gvern Lokali. Iċ-ċifri kienu riveduti ʼl isfel b’€0.6 miljun kemm għall-2021 kif ukoll għall-2022, u b’€0.8 miljun għall-2022.

Aġġustamenti fl-istock-flow (SFA)

L-SFA, li huwa wkoll magħruf bħala l-aġġustament tad-defiċit u d-dejn, jaqbad dawk it-tranżazzjonijiet jew fatturi li jaffettwaw id-dejn tal-Gvern imma li ma jkunux jidhru fil-bilanċ fiskali tiegħu. Fl-2022, kien irreġistrat SFA taʼ -0.9 fil-mija tal-PDG. Dan juri li d-defiċit taʼ 4.9 fil-mija tal-PDG żdied aktar mit-tibdil fid-dejn tal-Gvern li kien taʼ 4.0 fil-mija tal-PDG. L-SFA kien ġej l-aktar mit-tnaqqis fil-Kontijiet oħra riċevibbli u pagabbli (2.9 fil-mija tal-PDG), is-Self (0.2 fil-mija tal-PDG) u Aġġustamenti Oħra (0.2 fil-mija tal-PDG). Min-naħa l-oħra, kien hemm żidiet fiż-żamma tal-Munita u d-Depożiti (1.8 fil-mija tal-PDG), l-Ishma fʼfondi taʼ investiment (0.3 fil-mija tal-PDG) u t-Titoli tad-dejn (0.3 fil-mija tal-PDG) (Tabella nru 4).

Aktar Tagħrif

Fʼdin l-istqarrija, id-data hija ppreżentata fuq il-bażi tad-dovuti, bʼkuntrast mal-istqarrijiet taʼ kull xahar dwar iċ-ċifri tal-finanzi tal-Gvern, li jirriflettu l-Fond Konsolidat tal-Gvern u huma ppreżentati fuq il-bażi tal-ħlas. Dan l-eżerċizzju huwa kkompilat skont il-Manwal dwar id-Defiċit u d-Dejn tal-Gvern u Is-Sistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali (ESA) 2010 (l-edizzjoni tal-2023). Hija tkopri s-settur tal-Gvern Ġenerali, li jinkludi fih ʼl Gvern Lokali, l-Entitajiet Barra mill-Estimi, u l-Gvern Ċentrali li għandu xʼjaqsam mal-estimi. Huma inklużi wkoll kontijiet oħra tal-Gvern, bħall-Clearance Fund tat-Teżor u s-Sinking Fund, flimkien mal-Fond Konsolidat. Tranżazzjonijiet finanzjarji huma esklużi, u aġġustamenti oħra fuq il-bażi tad-dovuti huma meqjusa.

It-Tabelli tan-notifika uffiċjali tal-EDP li kienu mgħoddijin lill-Kummissjoni Ewropea jinstabu fit-tabelli tal-Excel.

Id-data tal-Fond Konsolidat tal-Gvern jinstabu hawn.

Aktar tagħrif kemm dwar il-kategoriji tad-dħul u n-nefqa kif ukoll l-assi u l-obbligazzjonijiet finanzjarji u d-dejn, inħareġ fl-Istqarrija NR071/2024 dwar ‘Il-Kontijiet taʼ Kull Tliet Xhur tas-Settur tal-Gvern Ġenerali: K4/2023’.

L-Inventarju Konsolidat tas-Sorsi u l-Metodi tal-EDP fl-ESA 2010 jinsab fis-sit elettroniku tal-NSO. Id-dokument jistaʼ jintlaħaq minn hawn.

 

1 Lista li tinstab fi tmiem din l-istqarrija tal-aħbarijiet turi l-EBUs li kienu jagħmlu sehem mis-settur tal-Gvern Ġenerali fil-31 ta’ Diċembru 2023.

Methodological Notes

1. Within the context of the EDP compilation, Government is taken to mean the General Government (S.13 sector according to the ESA 2010 definitions). This includes the Budgetary Central Government made up of Government ministries and departments, the Extra Budgetary Units (EBUs) which are classified as forming part of this sector, as well as all the Local Councils.
 
2. This release presents Government deficit and debt worked out in line with the procedure defined in the Maastricht Treaty (Article 104). The basic conceptual reference framework for this exercise is the ESA 2010 Manual on Government Deficit and Debt (2022 edition); which is in turn based on the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010). This compliance with the reference framework allows for the international comparability of the data.
 
3. Article 104 of the Maastricht Treaty requires Member States to avoid excessive government deficits. In this respect the Commission monitors the development of the budgetary situation and of the stock of government debt. A protocol of the Maastricht Treaty specifies the reference percentages for general government deficit (which should not exceed 3 per cent of GDP), and for the gross nominal consolidated debt (which should not exceed 60 per cent of GDP).
 
4. The Stock Flow Adjustment (SFA) is the difference between the change in the stock of Government debt and the flow of annual Government deficit/surplus. Deficits normally contribute to an increase in debt levels, while surpluses reduce them. However, the change in government debt also reflects other elements which do not appear in the surplus/deficit figures.
 
5. The data contained in this release may be revised. Figures may not add up due to rounding.
 
6. More information relating to this news release may be accessed at:
 
7. References to this news release are to be cited appropriately. For guidance on access and re-use of data please visit our dedicated webpage.
 
8. A detailed news release calendar is available online.
 
9.  For further assistance send your request through our online request form.
 
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content