Rapporti Annwali

Ħarsa Ġenerali

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika huwa l-aġenzija uffiċjali tal-istatistika nazzjonali. Huwa jipprovdi statistika dwar firxa wiesgħa ta’ materji soċjali u ekonomiċi, li tkopri l-popolazzjoni ta’ Malta, is-settur pubbliku u s-settur privat. Barra minn hekk, l-Uffiċċju għandu funzjoni importanti ta’ koordinatur fejn għandu x’jaqsam ma’ attivitajiet ta’ statistika ta’ entitajiet oħrajn f’Malta.

Ir-Rapporti Annwali tal-NSO, li jiddokumentaw l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Uffiċċju fis-sena kalendarja rispettiva, jibdew mill-2002. Ir-rapporti jinstabu fl-għamla ta’ PDF fil-ħoloq ta’ hawn taħt:

Annual Reports Mockup

Rapporti preċedenti

2002 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007  | 2008 | 2009  | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content