Kodiċi ta’ Prattika

Bl-adozzjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea, il-Eurostat u u l-istituti tal-istatistika tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, li jinkludu l-NSO, intrabtu ma’ approċċ wiesa’ li jeħodhom lejn statistika ta’ kwalità għolja. Il-Kodiċi jibni fuq tifsira komuni tal-kwalità fl-istatistika f’kull qasam tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS). Huwa jieħu approċċ olistiku, li jvarja mill-governanza u materji istituzzjonali sal-proċessi tal-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistika.

Il-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea kien adottat għall-ewwel darba mill-Kumitat tal-Programm Statistiku (SPC) fl-2005. Il-Kodiċi kien irrivedut mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESSC) fl-2011 u l-2017; l-ESSC approva uffiċjalment l-aħħar reviżjoni fis-16 ta’ Novembru 2017.

Il-Kodiċi rivedut fih ħmistax-il prinċipju li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent istituzzjonali, il-proċessi u l-prodott tal-istatistika. Il-Kodiċi jimmira sabiex jiżgura li l-istatistika magħmula ġewwa l-ESS tkun siewja, f’waqtha, u ta’ reqqa, u li toqgħod għall-prinċipji tal-indipendenza professjonali, imparzjalità u oġġettività. Ġabra ta’ indikaturi li juru l-aħjar prattiki u standards għal kull prinċipju tagħti gwida u riferenza fit-twettiq tal-Kodiċi.​

Code of practice2
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content