L-Indikaturi Magħżula

L-Indikaturi Magħżula

F’din it-taqsima qegħdin nagħtu għażla taʼ indikaturi li huma mitlubin ħafna minn dawk li jużaw l-istatistika tagħna u li jservu bħala metrika ewliena għall-analiżi. Dawn l-indikaturi ntgħażlu għar-rilevanza u l-popolarità tagħhom, u għax mhumiex disponibbli fid-database tal-istatistika li għandna online. Dawn huma miġburin f’kategoriji tematiċi biex jintlaħqu aktar u titħaffef l-analiżi mmirata.

L-Ekonomija u l-Finanzi

Il-Kontijiet Nazzjonali

Suġġetti Reġjonali u Trasversali

L-Istatistika Reġjonali u Ġeospazjali

Il-Biedja u s-Sajd

L-Ambjent, l-Enerġija u t-Trasport

Ix-Xjenza, it-Teknoloġija u s-Soċjetà Diġitali

It-Teknoloġija tal-Informatika u l-Komunikazzjoni
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content