MT About Us

Dwarna

Daħla

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) twaqqaf f’Marzu tal-1947. Madankollu, l-istatistika uffiċjali kienet ilha tiġi kkompilata u ppubblikata għal ħafna snin. Fl-1872, il-pubblikazzjoni uffiċjali bl-isem ta’ ‘The Malta Blue Book’ kienet tat stampa ta’ Malta u d-Dipendenzi tagħha mill-1863 sal-1872, li fost oħrajn, kienet tkopri l-popolazzjoni, l-edukazzjoni, l-finanzi, u l-kummerċ. Wieħed mill-ewwel volumi ta’ ‘The Blue Book for the Colony of Malta’ kien ippubblikat fl-1851 u kien jinkludi ġabra fil-qosor tal-għadd tal-popolazzjoni li ħareġ miċ-Ċensiment tal-1842.

L-NSO huwa l-fergħa eżekuttiva tal-Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta. Huwa responsabbli għall-ġbir, l-ikkompilar, l-analiżi u l-pubblikazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ informazzjoni ta’ statistika u ħwejjeġ ta’ din ix-xorta. Dan ma jwaqqafx dipartimenti jew istituzzjonijiet oħrajn tal-gvern milli jiġbru d-data tal-istatistika huma wkoll għall-għanijiet tagħhom.

It-tagħrif mogħti lill-NSO huwa meqjus bħala kunfidenzjali. Dan it-tagħrif jintuża biss fl-ikkompilar tar-rapporti ta’ statistika. L-ebda tagħrif dwar prospetti individwali ma jista’ jingħata lil xi entità oħra, kemm pubblika u kemm privata.

L-NSO u l-attivitajiet tiegħu huma rregolati mill-Att tal-Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta tas-sena Elfejn.

FULL_LOGO_RGB
MSA_Logo_RGB_FullColour
Line

Il-Missjoni Tagħna

Impenjati li nipproduċu statistika uffiċjali indipendenti, ta’ kwalita għolja u rilevanti.

Il-valuri ewlenin tagħna

Indipendenza: Nipproduċu statistika xjentifika u analiżi affidabbli.

Oġġettività: Nagħtu stampa imparzjali tal-isferi soċjo-ekonomiċi u ambjentali bi statistika uffiċjali, u niżguraw aċċess ugwali lill- utenti kollha.

Rilevanza: Nipproduċu statistika li taqdi l-ħtiġijiet tal-utenti kollha.

Kwalità: Niżguraw li l-istatistika maħruġa tkun tal-ogħla kwalità bbażata fuq metodoloġija b’saħħitha u armonizzata.

Transparenza: Nipprovdu u nxerrdu statistika uffiċjali, metodi, proċeduri u rapporti dwar il-kwalità lill-pubbliku bil-mezzi xierqa li huma suġġetti għal reviżjoni.

Kunfidenzjalità: Niżguraw il-privatezza ta’ dawk li jwieġbu għat-talbiet tagħna kif ukoll tas-sorsi permezz ta’ miżuri rigorużi ta’ sigurtà tal-informazzjoni.

Kollaborazzjoni: Naħdmu flimkien mal-partijiet interessati kollha, nazzjonali u internazzjonali, u nsaħħu s-sistema tal-istatistika nazzjonali.

Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content