Aċċess u Użu mill-ġdid tad-Data

L-NSO jipprovdi aċċess sħiħ għad-data tiegħu ppubblikata kemm għal għanijiet mhux kummerċjali u kemm għal għanijiet kummerċjali, u jinkoraġġixxi l-użu mill-ġdid tagħha. L-użu mill-ġdid tad-data, metadata u l-kontenut tal-paġni tas-sit tal-NSO huwa b’xejn u suġġett għal kundizzjonijiet imniżżla hawn taħt:

  • L-NSO huwa indikat bħala s-sors;
  • F’każijiet fejn l-użu mill-ġdid jinvolvi xi tibdil, adattament u traduzzjoni tad-data jew test, dan għandu jkun mistqarr b’mod ċar lill-utent aħħari tal-informazzjoni;
  • L-użu mill-ġdid tad-data jħalli barra: logos, trademarks; u materjal viżiv jew materjal ieħor li jkunu magħrufa li jappartjenu għal xi ħadd ieħor barra l-NSO.
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content