Aċċess u Użu mill-ġdid tad-Data

L-NSO jipprovdi aċċess sħiħ għad-data tiegħu ppubblikata kemm għal għanijiet mhux kummerċjali u kemm għal għanijiet kummerċjali, u jinkoraġġixxi l-użu mill-ġdid tagħha. L-użu mill-ġdid tad-data, metadata u l-kontenut tal-paġni tas-sit tal-NSO huwa bla ħlas u suġġett għall-kundizzjonijiet mniżżlin hawn taħt:

• L-NSO huwa indikat bħala s-sors, flimkien mad-data u l-isem tal-pubblikazzjoni kif ġej:

Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta’ Malta, ħareġ JJ/XX/SSSS, l-isem sħiħ tal-pubblikazzjoni.

eż. (għall-istqarrijiet tal-aħbarijiet) Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta’ Malta, maħruġa 30/06/2023, NR114/2023: Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Mejju tal-2023.

eż. (għall-pubblikazzjonijiet tal-istatistika) Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta’ Malta, maħruġ 22/06/2022, Pubblikazzjoni, Statistika Reġjonali MALTA, Edizzjoni tal-2022.


• F’każijiet fejn l-użu mill-ġdid jinvolvi l-modifika, il-personalizzazzjoni u t-traduzzjoni tad-data jew tat-test, dan għandu jiġi ddikjarat b’mod ċar lill-utent aħħari tal-informazzjoni;


• L-użu mill-ġdid tad-data jeskludi: il-logos; il-marki kummerċjali; u materjal viżiv jew materjal ieħor identifikat bħala li jappartjeni lil parti oħra għajr l-NSO.

Asset 5@4x
Asset 3@4x
Asset 2@4x
Asset 4@4x
Asset 1@4x
Asset 6@4x
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content