News Releases

L-Aċċidenti fuq ix-Xogħol: Jannar-Ġunju tal-2023
NR147/2023
Data tal-Ħruġ: 21 taʼ Awwissu 2023
shutterstock_199446704
  • L-għadd taʼ klejms dwar aċċidenti mhux fatali fuq il-postijiet tax-xogħol naqsu bi 8.8 fil-mija meta mqabblin maʼ Jannar-Ġunju tal-2022.
  • 32.8 fil-mija taʼ dawk involuti fʼaċċidenti fuq ix-xogħol għamlu tlett ijiem jew anqas neqsin mix-xogħol.
  • Il-biċċa l-kbira tal-aċċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol kienu jolqtu persuni fʼxogħlijiet elementari.
  • 72.3 fil-mija taʼ dawk milqutin mill-aċċidenti mhux fatali fuq il-postijiet tax-xogħol kienu Maltin.
  • Fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2023, kien irrappurtat aċċident fatali wieħed fuq ix-xogħol.
L-Aċċidenti fuq ix-Xogħol: Jannar-Ġunju tal-2023
NR147/2023
Data tal-Ħruġ: 21 taʼ Awwissu 2023
Fl-ewwel nofs tas-sena, l-għadd taʼ klejms għall-aċċidenti mhux fatali naqas bʼ102, jew 8.8 fil-mija, meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022. Kien irrappurtat ukoll aċċident fatali wieħed fl-ewwel nofs tas-sena.

wet floor

Aċċidenti mhux fatali

Rekords amministrattivi juru li, fl-ewwel sitt xhur tas-sena, 1,062 persuna kienu milqutin bʼaċċident mhux fatali fuq il-post tax-xogħol.

L-akbar għadd taʼ dawn l-aċċidenti ġraw fil-qasam tal-Manifattura (14.0 fil-mija). 143 jew 13.5 fil-mija oħra ġraw fil-qasam tat-Trasport u l-ħażna, filwaqt li l-Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana u ħidma soċjali kklejmjaw 131 jew 12.3 fil-mija każ ieħor (Tabella nru 1). 32.8 fil-mija taʼ dawk milqutin kienu neqsin mix-xogħol għal tlett ijiem jew inqas, filwaqt li dawk li kienu neqsin mix-xogħol għal 21 jum jew aktar laħqu t-18.5 fil-mija (Tabella nru 2).

Fil-perjodu taʼ riferenza, il-biċċa l-kbira tal-aċċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol kienu jolqtu persuni fʼxogħlijiet elementari. Warajhom, kien hemm il-ħaddiema tas-sengħa (Tabella nru 3). Fejn jidħlu l-etajiet, 29.6 fil-mija taʼ dawn l-aċċidenti kienu jolqtu persuni li kellhom bejn il-35 u l-44 sena (Tabella nru 4). Fiż-żmien mifli minn din l-istqarrija, 72.3 fil-mija taʼ dawk milqutin mill-aċċidenti mhux fatali fuq il-postijiet tax-xogħol kienu Maltin (Tabella nru 5).

Kważi terz (30 fil-mija) tat-tweġġigħ fuq ix-xogħol kien jaffettwa d-dahar, inkluż is-sinsla tad-dahar u l-għadam tagħha (Tabella nru 6). Il-ġrieħi u t-tweġġigħ superfiċjali, u t-tfekkik kienu l-aktar tipi komuni taʼ tweġġigħ, u ammontaw għal 666 and 308 każi, rispettivament (Tabella nru 7).

Fl-ewwel nofs tal-2023, 30.0 fil-mija tal-aċċidenti fuq ix-xogħol ġraw fʼintrapriżi bʼ500 impjegat jew aktar (Tabella nru 9).

Fis-sena 2022, kienu rrappurtati 845 aċċident mhux fatali għal kull 100,000 persuna li taħdem. L-ogħla rata taʼ inċidenza standardizzata taʼ aċċidenti mhux fatali kienet fil-qasam tal-Manifattura; segwita mill-Kostruzzjoni u t-Trasport u l-ħażna (Tabella nru 11).

Aċċidenti fatali

Bejn Jannar u Ġunju 2023, l-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) irrappurtat aċċident fatali wieħed. Fl-istess żmien ta sena qabel kien hemm disat imwiet fuq il-postijiet tax-xogħol.

Ċart nru 1. L-għadd taʼ aċċidenti mhux fatali fuq ix-xogħol, bis-sess

2009-2022

No Data Found

Additional Tables and Charts

Methodological Notes

1. Data on non-fatal accidents at work is provided by the Department of Social Security, while that on fatal accidents at work is given by the Occupational Health and Safety Authority (OHSA).
 
2. The data in this release include all cases for which an injury benefit claim form has been submitted to the Department of Social Security, irrespective of the number of days lost.
 
3. Revisions to the previous year’s data are carried out annually upon publication of the first semester of the following year.
 
4. District classification:
For aggregation purposes, all localities were grouped into six districts as follows:
 
A. Southern Harbour
Valletta, Il-Birgu, L-Isla, Bormla, Ħaż-Żabbar, Il-Fgura, Il-Furjana, Il-Kalkara, Ħal Luqa, Il-Marsa, Raħal Ġdid,
Santa Luċija, Ħal Tarxien, Ix-Xgħajra.
 
B. Northern Harbour
Ħal Qormi, Birkirkara, Il-Gżira, Il-Ħamrun, L-Imsida, Pembroke, Tal-Pieta’, San Ġiljan, San Ġwann,
Santa Venera, Tas-Sliema, Is-Swieqi, Ta’ Xbiex.
 
C. South Eastern
Iż-Żejtun, Birżebbuġa, Il-Gudja, Ħal Għaxaq, Ħal Kirkop, Marsaskala, Marsaxlokk, L-Imqabba, Il-Qrendi, Ħal Safi,
Iż-Żurrieq.
 
D. Western
L-Imdina, Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi, Ħ‘Attard, Ħal Balzan, Ħad-Dingli, L-Iklin, Ħal Lija, Ir-Rabat, L-Imtarfa.
 
E. Northern
Ħal Għargħur, Il-Mellieħa, L-Imġarr, Il-Mosta, In-Naxxar, San Pawl il-Baħar.
 
F. Gozo and Comino
Ir-Rabat, Għawdex, Il-Fontana, Għajnsielem and Comino, L-Għarb, L-Għasri, Ta’ Kerċem, Il-Munxar,
In-Nadur, Il-Qala, San Lawrenz, Ta’ Sannat, Ix-Xagħra, Ix-Xewkija, Iż-Żebbuġ.
 
5. Definitions:
– An accident at work is defined as a discrete occurrence during the course of work which leads to physical or mental harm.
 
– Fatal accidents at work are accidents that lead to death of the victim within one year.
 
– The employment status of the victim is based on ISCE-93 (International Classification of Status in Employment of the International Labour Organisation).
 
– The standardised incidence rate is defined as the weighted sum of the number of accidents at work per 100,000 persons in employment.
 
6. Key:
: Unreliable – less than 20 sample observations.
u Under represented – between 20 and 49 sample observations.
 
7. More information relating to this news release may be accessed at:
Classification
 
8. References to this news release are to be cited appropriately.
 
9. A detailed news release calendar is available online.
 
Map 1. Graphical Illustration of MALTA by NUTS Classification
RYB17_1

Districts classification


Southern Harbour
Bormla; Il-Fgura; Il-Furjana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.


Northern Harbour
Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.


South Eastern
Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.


Western
Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.


Northern
Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.


Gozo and Comino
Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Accidents at Work
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content