News Releases

Additional Tables and Charts

Table 1. Revenue/Expenditure categories by period and description 

Methodological Notes

1. Data in this news release is compiled in order to provide users with regular up-to-date information on the Consolidated Fund of Government. Data are sourced as follows:

i. Revenue and Expenditure, and Public Debt Servicing → The Consolidated Fund, the transactions of which are consolidated at the Treasury.
ii. Central Government Debt (excluding EBUs and Local Councils) → Central Bank of Malta and the Treasury.

All allocations provided from the Consolidated Fund are either authorised by Parliament under an Appropriation Act, or are permanently appropriated by Parliament under other relevant legislation. On the other hand, the Treasury Clearance Fund contains all those funds and accounts the expenses in respect of which are initially defrayable out of public funds and are eventually repayable from the Consolidated Fund or other sources.

2. In this release Revenue and Expenditure categories are recorded in accordance with their presentation in the 2023 Financial Estimates.

3. This news release follows the guidelines set out in the European System of Accounts (ESA 2010) Manual on Government Deficit and Debt. Therefore, the difference between the recurrent revenue and expenditure as listed in Table 1 is essentially the cash-based position as far as the Central Government’s Consolidated Fund is concerned. In this respect, financial transactions, such as proceeds from loans, proceeds from sale of financial assets, and revenue from other accounts of Government are not taken into consideration. Likewise, direct loan repayments, contributions to sinking funds, acquisition of equity, as well as transfers into other accounts of Government, are excluded from the total expenditure.

4. The debt position includes the actual debt which is held by Government. On the other hand, any investments made by Government in its own funds are excluded from the total debt. As from December 2007, the Euro coins issued in the name of the Treasury are considered as a currency liability pertaining to the Central Government.

5. Data in this release are subject to revision. Any revisions to the data are carried out at the first opportunity and published accordingly in the subsequent news release.

6. The Enhanced Economic Governance package adopted by the European Parliament and Council in November 2011 included requirements on the collection and dissemination of fiscal data, through the Council Directive 2011/85/EU. The requirements in the government finance statistics domain included a methodological reconciliation table (showing the transition between monthly data used for national policy purposes and ESA-quarterly data used to produce national accounts and EU fiscal surveillance).

a. Reconciliation Table 

b. ESA 2010 Glossary

c. Other Government Finance Statistics data requirements. 

7. Data on Government Expenditure by the Classification of Functions of Government (COFOG) classifies government expenditure data by the purpose for which the funds are used. COFOG data in Table 3 refers to the total expenditure of the Consolidated Fund and is not fully consistent with the General Government sector expenditure by function in ESA 2010 methodology, that is compiled by NSO on an annual basis with a delay of one year. The functions are in line with the COFOG classifications as published in the Government Finance Statistics Manual 2001 (ISBN 1-58906-061-X).

8. Tables 4 and 5 present the Consolidated Fund year to date in ESA 2010 codes according to the EU Council Directive 85/2011 requirements.

9. More information relating to this news release may be accessed at:
Statistical Concepts 
Statistical Database

10. Any quotations from this news release are to be cited and/or referenced.

11. A detailed news release calendar is available online.

 
 
Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Mejju tal-2023
NR114/2023
Data tal-Ħruġ: 30 taʼ Ġunju 2023
Euro,Coin,With,National,Flag,Of,Malta,On,The,Euro
  • Fi tmiem Mejju 2023, il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra defiċit taʼ €103.5 miljuni.
  • Meta mqabblin mas-sena taʼ qabel, id-dħul rikorrenti u n-nefqa sħiħa żdiedu bi €325.4 miljun u bʼ€55.3 miljun, rispettivament.
  • Bidla pożittiva taʼ €270.1 miljun kienet irrappurtata fil-Fond Konsolidat tal-Gvern.
  • Sa tmiem Mejju 2023, id-Dejn kollu tal-Gvern Ċentrali kien jgħodd €9,083.6 miljun, €673.8 miljun aktar mill-istess xahar fl-2022.
Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Mejju tal-2023
NR114/2023
Data tal-Ħruġ: 30 taʼ Ġunju 2023
Fi tmiem Mejju 2023, il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra defiċit taʼ €103.5 miljuni.

Bejn Jannar u Mejju 2023, id-Dħul Rikorrenti ammonta għal €2,454.8 miljun, €325.4 miljun aktar miċ-ċifra rrappurtata sena qabel. L-akbar żjieda kienet irreġistrata fit-Taxxa tad-Dħul (€179.5 miljun). Warajha, kien hemm l-Għotjiet (€56.0 miljun), is-Sigurtà Soċjali (€36.1 miljun), u t-Taxxa fuq l-Valur Miżjud (€28.1 miljun). Min-naħa l-oħra, it-tnaqqis ewlieni fid-dħul kien irrapurtat għall-Bank Ċentrali taʼ Malta (€22.2 miljun) u d-Dividendi fuq investimenti (€2.6 miljuni).

Fi tmiem Mejju 2023, in-Nefqa Totali laħqet l-€2,558.3 miljun, €55.3 miljun aktar mis-sena ta’ qabel.

Fiż-żmien ta’ riferenza, in-Nefqa Rikorrenti kienet ta’ €2,252.8 miljun, żjieda taʼ €39.0 miljun meta mqabbla mal-€2,213.9-il miljun li kienet irrappurtata fl-aħħar taʼ Mejju 2022. Iż-żjieda taʼ €36.3 miljun fl-Ispiża tal-Operat kellha l-akbar sehem fʼdin iż-żjieda fin-Nefqa Rikorrenti. Barra minn hekk, kien hemm aktar żjidiet fil-Kontribuzzjonijiet lill-Entitajiet Pubbliċi (€33.8 miljun) u fis-Salarji u Pagi (€22.0 miljun). Kontribuzzjonijiet akbar ikopru dawk magħmula lill-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (€10.5 miljuni), lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (€7.0 miljuni), lir-Resource Support and Services Ltd (€5.2 miljuni), u lil Servizz.gov (€4.5 miljuni).  Min-naħa l-oħra, in-nefqa fuq il-Programmi u Inizjattivi naqset bi €53.1 miljun. L-iżviluppi ewlenin fil-kategorija tal-Programmi u Inizjattivi kienu ħruġ anqas għall-iskemi ta’ għajnuna tal-Pandemija (€107.5 miljuni), għall-ħlasijiet għall-Istimolu tal-Ekonomija (€48.2 miljun), u għar-Riżorsi tal-UE (€42.1 miljun). It-tnaqqis fil-ħruġ kien, sa ċertu punt, ibbilanċjat bʼżjidiet fin-nefqa għall-miżuri ta’ għajnuna għall-Enerġija (€66.1 miljun), għall-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali (€40.9 miljun), għat-Tidwil tat-Triqat u Servizzi Oħrajn (€9.8 miljuni), għall-Karta Tal-linja (€9.4 miljuni), għal Skemi temporanji ta’ stabbilizzazzjoni tal-prezzijiet (€8.2 miljuni) u għall-Kura residenzjali fi djar privati (€7.5 miljuni).

Il-parti tal-imgħax tal-ispejjeż tal-manutenzjoni tad-dejn pubbliku laħqet b’kollox €82.9 miljun, żjieda ta’ €12.8-il miljun meta mqabbla mas-sena ta’ qabel.

Bejn Jannar u Mejju 2023, in-nefqa kapitali tal-Gvern ammontat għall-€222.5 miljun, €3.5 miljuni aktar meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2022. Din iż-żjieda kienet ġejja minn nefqiet akbar fuq Proprjetà, Impjant u Tagħmir (€10.2 miljuni), is-Sistemi tal-Immaniġġjar tal-Identità Nazzjonali (€4.8 miljuni), id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa (€4.3 miljuni), l-inċentivi għall-industrija tal-films (€3.0 miljuni) u t-Titjib tas-sistemi eżistenti tal-ilma tal-maltemp (€2.9 miljuni). Min-naħa l-oħra, in-nefqa fuq il-bini u t-titjib tat-toroq naqset bi €22.1 miljun.

Id-differenza bejn id-dħul u l-infiq totali wriet defiċit ta’ €103.5 miljuni fil-Fond Konsolidat tal-Gvern fi tmiem Mejju 2023. Meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2022, kien hemm tnaqqis ta’ €270.1 miljun fid-defiċit. Din id-differenza tirrifletti żjieda fid-Dħul Rikorrenti Totali (€325.4  miljun), li sa ċertu punt kienet ikkompensata minn żjieda fin-nefqa totali, li kienet magħmula min-Nefqa Rikorrenti (€39.0 miljun), mill-Imgħax (€12.8-il miljun) u min-Nefqa Kapitali (€3.5 miljuni) (Tabella nru 1).

Fl-aħħar taʼ Mejju 2023, id-dejn tal-Gvern Ċentrali laħaq id-€9,083.6 miljun, żjieda taʼ €673.8 miljun meta mqabbel mal-2022. Iż-żjieda rreġistrata fl-Istokks tal-Gvern taʼ Malta (€792.6 miljun) kienet il-kontribut ewlieni għaż-żjieda fid-dejn. Aktar dejn kien irreġistrat ukoll fil-ħruġ tal-muniti tal-Euro fʼisem it-Teżor (€5.1 miljuni). Din iż-żjieda fid-dejn kienet parzjalment impattija bit-tnaqqis fl-Istokks taʼ Tifdil 62+ tal-Gvern taʼ Malta (€100.0 miljun) u l-Kambjali tat-Teżor (€14.1-il miljun). Finalment, investimenti akbar minn fondi tal-gvern fl-Istokks tal-Gvern ta’ Malta wasslu għal tnaqqis ta’ €9.7 miljuni fid-dejn (Tabella nru 6).

Ċart nru 1. Is-surplus/id-defiċit fil-Fond Konsolidat: Jannar-Mejju

fʼmiljuni tal-ewro

No Data Found

Ċart nru 2. Id-dħul rikorrenti maqsum bil-kategoriji ewlenin (%)

Jannar-Mejju 2023

No Data Found

Ċart nru 3. In-nefqa maqsuma bil-kategoriji ewlenin (%)

Jannar-Mejju 2023

No Data Found

Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content