News Releases

Il-Prodott Domestiku Gross: It-Tieni Kwart tal-2023
NR158/2023
Release Date: 04 ta’ Settembru 2023
28 ta’ Awwissu 2023

Il-Prodott Domestiku Gross (PDG) għat-tieni kwart tal-2023 jinkludi reviżjoni ad hoc fl-istatistika tal-kontijiet nazzjonali. Reviżjonijiet ad hoc jirriżultaw l-aktar mill-inkorporazzjoni ta’ sorsi ġodda ta’ dejta li jieħdu post l-istimi li jkun hemm b’ċifri aktar b’saħħithom, u titjib fil-metodoloġija, li jista’ jwassal għal tibdiliet aktar sinifikanti minn dawk li jsiru waqt reviżjoni ta’ rutina. Ir-riżultati tal-2018 huma definittivi sa ma ssir reviżjoni tal-parametri referenzjarji.

Minħabba dawn it-tibdiliet, mhux possibli li wieħed iqabbel l-istatistika f’din il-pubblikazzjoni ma’ dik ippublikata qabel.

Stimi proviżorji juru li l-Prodott Domestiku Gross (PDG) għat-tieni kwart tal-2023 laħaq l-€4.7 biljun, żieda taʼ €416.9 miljun, jew 9.7 fil-mija, meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022. Fʼtermini reali, il-PDG żdied bi 3.9 fil-mija.

Wood letter of GDP abbreviation with hand writing definition

Fit-tieni kwart tal-2023, il-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-ekonomija Maltija kiber bi 3.9 fil-mija fʼtermini reali meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022.

Il-PDG deflator żdied b’5.6 fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022.  Dan jirrapreżenta tnaqqis ta’ 0.1 punti perċentwali meta mqabbel mar-rata mkejla fl-ewwel kwart tal-2023.

Tabella nru 1. Għażla ta’ indikaturi

2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2
Gross domestic product (nominal)€ 000's4,293,9674,499,2504,435,7044,422,6674,710,870
Gross national income (nominal)€ 000's3,880,5464,072,9133,963,2174,097,9274,278,619
Gross domestic product (deflator)2015=100118.1120.1120.3121.4124.8
Gross domestic product per capita (nominal)8,1378,4498,2448,1528,662
Gross national income per capita (nominal)7,3547,6487,3667,5547,867

Ċart nru 1. Ir-rata tat-tkabbir tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) (fuq bażi annwali)

growth rates, volume terms, year-on-year

No Data Found

Il-PDG mill-aspett tal-produzzjoni

Il-PDG jitkejjel billi jingħadd il-Valur Miżjud Gross (VMG) tal-ekonomija mad-differenza bejn it-Taxxi u s-sussidji fuq il-prodotti. Il-VMG huwa d-differenza bejn il-produzzjoni u l-konsum intermedju ta’ kull attività tal-ekonomija.

Matul it-tieni kwart tal-2023, il-VMG kiber b’5.2 fil-mija fʼtermini reali meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022.

Il-kontribut tas-Servizzi (Taqsimiet tan-NACE minn G sa U) u tal-Industrija (Taqsimiet tan-NACE minn B sa F) għar-rata tat-tkabbir tal-VMG f’termini reali, kien wieħed pożittiv ta’ 4.0 punti perċentwali u 1.3 punti perċentwali, rispettivament. Min-naħa l-oħra, l-Agrikoltura u s-sajd (Taqsima tan-NACE A) kellhom sehem negattiv taʼ 0.1 punti perċentwali.

It-tkabbir fis-Servizzi kien dovut l-aktar għar-rati tat-tkabbir fʼdawn l-oqsma: l-Attivitajiet taʼ servizzi amministrattivi u taʼ sostenn (25.4 fil-mija), l-Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni (15.4 fil-mija) u l-Attivitajiet taʼ akkomodazzjoni u ta’ servizzi tal-ikel (21.8 fil-mija).

Ċart nru 2. Il-Valur Miżjud Gross

growth rates, volume terms, year-on-year

No Data Found

Tabella nru 2. Il-produzzjoni, is-sehem fit-tkabbir tal-PDG

Note: Contributions may not add up due to rounding.

2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
Gross value added p.p.10.16 .86.45.14.8
   Agriculture & fishingp.p.0.3-0.20.0-0.1-0.1
   Industryp.p.-0.10.61.10.51.2
   Servicesp.p.9.96.45.34.73.7
Taxes less subsidies on productsp.p.-0.2-2.1-1.1-0.2-1.0

Il-PDG mill-aspett tan-nefqa

Il-PDG jiġi kkalkulat ukoll billi jingħaddu flimkien in-Nefqa fuq il-konsum finali, il-Formazzjoni ta’ kapital gross, u l-Esportazzjoni netta.

Id-domanda domestika kellha sehem negattiv taʼ 2.7 punti perċentwali fuq ir-rata tat-tkabbir tal-PDG fʼtermini reali meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Għall-kuntrarju, id-domanda esterna kellha sehem pożittiv taʼ 6.6 punti perċentwali.

Fit-tieni kwart tal-2023, in-Nefqa fuq il-konsum finali kibret bi 2.9 fil-mija fʼtermini reali. Dan kien dovut l-aktar għaż-żieda taʼ 5.9 fil-mija tal-Konsum finali privat. Il-konsum finali tal-Gvern Ġenerali naqas bi 3.8 fil-mija.

Il-Formazzjoni tal-kapital fiss gross naqset bi 18.3 fil-mija fʼtermini reali. Dan it-tnaqqis hu attribwit l-aktar għal anqas investiment fit-tagħmir tat-Trasport.

L-esportazzjoni tal-merkanzija u s-servizzi, fʼtermini reali, żdiedet bi 2.5 fil-mija, filwaqt li l-importazzjoni tal-merkanzija u s-servizzi naqset bʼ1.6 fil-mija.

Ċart nru 3. In-nefqa, il-fatturi ewlenin tagħha

growth rates, volume terms, year-on-year

No Data Found

Tabella nru 3. In-nefqa, is-sehem fit-tkabbir tal-PDG

2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2
Final consumption expenditurep.p.7.53.42.63.71.8
   Privatep.p.5.43.13.03.32.5
   Governmentp.p.2.10.2-0.40.4-0.7
Gross capital formationp.p.4.66.88.7-3.8-4.5
   Fixed assetsp.p.4.66.78.7-3.9-4.5
   Inventories and valuablesp.p.0.00.10.10.10.1
Exports of goods and servicesp.p.12.015.51.6-2.64.2
Imports of goods and servicesp.p.14.220.97.7-7.8-2.3

Note: Contributions may not add up due to rounding.

Il-PDG mill-aspett tad-dħul

Il-PDG jiġi kkalkulat ukoll permezz tad-dħul, li huwa magħmul mill-Kumpens tal-impjegati, il-Qligħ mill-operat tal-intrapriżi u t-Taxxi netti fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni.

Meta mqabbla mat-tieni kwart tal-2022, iż-żieda taʼ €416.9 miljun fil-PDG fʼtermini nominali kienet dovuta l-aktar għal żidiet ta’ €135.4 miljun fil-Kumpens tal-impjegati u €285.3 miljun fil-Qligħ mill-operat tal-intrapriżi u l-Introjtu mħallat gross.  Minn naħa l-oħra, ġie rreġistrat tnaqqis taʼ €3.8 miljuni fʼTaxxi netti fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni.

Ċart nru 4. Il-kumpens tal-impjegati

growth rates, nominal terms, year-on-year

No Data Found

Tabella nru 4. Id-dħul, is-sehem fit-tkabbir tal-PDG

2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2
Compensation of employeesp.p.4.43.85.54.73.2
   Agriculture & fishingp.p.0.00.00.00.00.0
   Industryp.p.0.40.40.40.50.4
   Servicesp.p.4.03.35.14.12.7
Gross operating surplus and mixed incomep.p.9.27.77.34.86.6
Taxes less subsidies on productionp.p.2.4-0.4-1.11.6-0.1

Note: Contributions may not add up due to rounding.

Id-Dħul Nazzjonali Gross (DNG)

Id-DNG huwa kejl differenti mill-PDG minħabba dħul barrani nett relatat mal-Kumpens tal-impjegati, Introjtu mill-proprjetà u Taxxi netti fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni.

Id-DNG f’termini nominali għat-tieni kwart tal-2023 huwa stmat li ammonta għal €4,278.6 miljun, żieda ta’ €398.1 miljun jew 10.3 fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022.

Aġġornamenti

Informazzjoni ġdida dwar ir-Rata ta’ Referenza Interna (IRR) ġiet użata għall-kalkolu tas-Servizzi ta’ Intermedjazzjoni Finanzjarja Mkejla Indirettament (FISIM). Dan wassal għal reviżjonijiet fil-PDG, fl-Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni mill-aspett tal-produzjoni u fin-nefqa tal-konsum finali tal-individwi, f’żewġ oqsma: l-Akkomodazzjoni, ilma, elettriku, gass u fjuwils oħra u l-Oġġetti u servizzi mixxellanji.

Aktar tagħrif dwar din ir-reviżjoni ad hoc tinsab hawn: https://nso.gov.mt/wp-content/uploads/Press-information-notice-GDP.pdf

F’Settembru tal-2023, it-Tabelli tal-Provvista u l-Użu (Supply and Use Tables) tal-2018 se jittellgħu fil-ħolqa li ġejja, kemm f’termini nominali kif ukoll f’termini reali: https://nso.gov.mt/national_accounts/

Additional Tables and Charts

Il-Prodott Domestiku Gross (PDG) għat-tieni kwart tal-2023 jinkludi reviżjoni ad hoc fl-istatistika tal-kontijiet nazzjonali. Reviżjonijiet ad hoc jirriżultaw l-aktar mill-inkorporazzjoni ta’ sorsi ġodda ta’ dejta li jieħdu post l-istimi li jkun hemm b’ċifri aktar b’saħħithom, u titjib fil-metodoloġija, li jista’ jwassal għal tibdiliet aktar sinifikanti minn dawk li jsiru waqt reviżjoni ta’ rutina. Ir-riżultati tal-2018 huma definittivi sa ma ssir reviżjoni tal-parametri referenzjarji.

Minħabba dawn it-tibdiliet, mhux possibli li wieħed iqabbel l-istatistika f’din il-pubblikazzjoni ma’ dik ippublikata qabel.

Methodological Notes

1. The Gross Domestic Product for the second quarter of 2023 has been subject to an ad-hoc revision in national accounts data. Ad hoc revisions result mostly from the incorporation of new data sources to replace past estimates with more robust figures, and methodological improvements, which may cause more significant changes than those carried out in routine revisions. The results of 2018 are now considered definitive until the next benchmark revision.

Due to these modifications, it is not possible to compare the data in this news release with figures previously published.

2. The compilation of quarterly national accounts estimates in the context of the COVID-19 crisis.
 
Under normal circumstances, GDP estimates are based on established sources and estimation techniques, which have been tested and evaluated carefully, as well as documented. GDP is estimated independently from the output approach and expenditure approach, complemented by estimates of income-related data. These estimates are based on a multitude of sources such as tourism statistics, short-term statistics, trade and balance of payments statistics, as well as administrative data.
 
Eurostat and national statistical authorities in the European Statistical System (ESS) have been working hard together to elaborate guidelines and notes on how to address the statistical challenges brought about by COVID-19 and thereby ensure that European statistics continue to be based on sound foundations. These guidelines cover the compilation of national accounts, as well as important national accounts data sources, such as the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), the Labour Force Survey (LFS), short-term business statistics, and intra-EU trade in goods. NSO followed these guidelines to mitigate the impact resulting from this crisis, which meant delays in data availability, lower response rates and possible quality issues. In this way, it ensured that the data continued to capture economic developments in the most reliable manner.
 
In view of these unprecedented developments, a thorough examination was carried out on the imputation methods and models used in the compilation of national accounts, given that, in some cases, past correlations between indicators and macroeconomic statistics were not expected to hold anymore during the COVID-19 crisis. In absence of traditional sources, compilers had to make assumptions about industries which were fully or partially ‘closed’. Furthermore, statisticians referred to alternative or complementary information, such as business and consumer surveys, information from professional federations and administrative data, in order to fill in for gaps in the established data sources.
 
NSO is committed to maintain the usual dissemination pattern of quarterly national accounts with the most accurate estimates possible, however, it is important to bear in mind that first estimates may be subject to larger revisions than usual.
 
For further details refer to:
 
 
 
 
3. Data in this news release is unadjusted. Seasonally adjusted data is available in the table (namq_10_gdp) accessible here.
 
4. Data in this news release are in line with the European System of Accounts (ESA) 2010 manual (ISBN 978-92-79-31242-7). This system of accounts is mandatory for all EU Member States. The accounts are subject to audit by the European Court of Auditors and Eurostat’s GNI Committee to ensure reliability, comparability and exhaustiveness.
 
5. Gross Domestic Product (GDP) is an estimate of the value of goods and services at market prices produced in the economy over a period of time. The GDP is estimated in nominal terms using the production approach, aggregating the output of the various productive sectors net of the cost of intermediate inputs. The expenditure approach is reconciled with the production approach both in nominal and volume terms. GDP in volume terms excludes the effects of price inflation on market prices. The income approach shows how GDP is distributed into compensation of employees, operating surplus of enterprises and taxes on production and imports net of subsidies.
 
6. Data in this news release should be considered as provisional for 2019 to date.
 
7. Data users must be aware that the industrial activities of General government are spread over 21 different NACE categories (at A88 division) and include local councils and extra-budgetary units that are financially dependent on the government. Public administration and defence; compulsory social security (NACE 84) is the largest category in terms of gross value added.
 
8. The ESA 2010 GNI Inventory provides a detailed explanation of sources and methods used for estimating GNI in Malta. It is the basis for the Eurostat assessment of the quality and exhaustiveness of GNI data and their compliance with ESA 2010 in the context of the GNI for own resources purposes. The Inventory is a reference document that is kept up-to-date to reflect the latest methodology in place.  The GNI Inventory and the process tables are available online.
 
9. References to this news release are to be cited appropriately.
 
10. More information relating to this news release may be accessed at:
 
11. For further assistance, please submit your query through our online request form.
Il-Prodott Domestiku Gross: It-Tieni Kwart tal-2023
NR158/2023
Release Date: 04 ta’ Settembru 2023
28 ta’ Awwissu 2023

Il-Prodott Domestiku Gross (PDG) għat-tieni kwart tal-2023 jinkludi reviżjoni ad hoc fl-istatistika tal-kontijiet nazzjonali. Reviżjonijiet ad hoc jirriżultaw l-aktar mill-inkorporazzjoni ta’ sorsi ġodda ta’ dejta li jieħdu post l-istimi li jkun hemm b’ċifri aktar b’saħħithom, u titjib fil-metodoloġija, li jista’ jwassal għal tibdiliet aktar sinifikanti minn dawk li jsiru waqt reviżjoni ta’ rutina. Ir-riżultati tal-2018 huma definittivi sa ma ssir reviżjoni tal-parametri referenzjarji.

Minħabba dawn it-tibdiliet, mhux possibli li wieħed iqabbel l-istatistika f’din il-pubblikazzjoni ma’ dik ippublikata qabel.

Wood letter of GDP abbreviation with hand writing definition
  • Fit-tieni kwart tal-2023, il-Prodott Domestiku Gross (PDG) kiber bi 3.9 fil-mija f’termini reali.
  • Id-domanda domestika finali kkontribwiet negattivament għat-tkabbir fil-PDG (2.7 punti perċentwali) minħabba tnaqqis fil-Formazzjoni tal-kapital fiss gross.
  • Għall-kuntrarju, id-domanda esterna kellha sehem pożittiv (6.6 punti perċentwali), attribwita għaż-żieda fl-esportazzjoni tal-merkanzija u s-servizzi u għat-tnaqqis fl-importazzjoni tal-merkanzija u s-servizzi.
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content