News Releases

L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): April tal-2023
NR100/2023
Data tal-Ħruġ: 09 taʼ Ġunju 2023
Data tal-Għeluq: 05 taʼ Ġunju 2023
FʼApril tal-2023, il-produzzjoni industrijali żdiedet bʼ14.3 fil-mija meta mqabbla maʼ April 2022.

L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP) huwa indikatur taċ-ċiklu tan-negozju. Kull xahar, huwa jieħu qies bikri tat-tibdil fil-volum tal-produzzjoni industrijali tan-negozji domestiċi fil-manifattura, l-enerġija, u l-barrieri fʼMalta.

Il-Produzzjoni Industrijali Sħiħa – Tqabbil maʼ sena qabel

FʼApril tal-2023, l-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali telaʼ bʼ14.3 fil-mija meta mqabbel mal-istess xahar fl-2022. Meta ma ntgħaddietx l-enerġija, l-Indiċi telaʼ bʼ10.6 fil-mija (Ċart nru 1).

Ċart 1. Paragun annwali tal-produzzjoni industrijali sħiħa

Id-differenza perċentwali li toħroġ mit-tqabbil mal-istess xahar tas-sena taʼ qabel

No Data Found

Il-Prodott tal-Manifattura – Tqabbil maʼ sena qabel

FʼApril tal-2023, il-prodott tal-manifattura telaʼ bʼ10.3 fil-mija. L-akbar żjieda kienet irreġistrata fil-manifattura ta’ prodotti kimiċi u tal-farmaċewtika (54.4 fil-mija), segwita mill-manifattura taʼ prodotti tal-kompjuters, tal-elettronika, tal-vista, u taʼ vetturi bil-mutur (14.9 fil-mija) u mill-produzzjoni taʼ prodotti tal-ikel u x-xorb (11.2 fil-mija). Min-naħa l-oħra, kien irreġistrat tnaqqis fil-produzzjoni taʼ prodotti tal-lastku, plastik u prodotti oħra minerali mhux tal-metall (4.1 fil-mija)  (Ċart nru 2).

Ċart 2. Il-prodott tal-manifattura - paragun annwali taʼ ċerti oqsma

Id-differenza li toħroġ mit-tqabbil mal-istess xahar tas-sena taʼ qabel

No Data Found

Il-Produzzjoni Industrijali – Tqabbil maʼ sena qabel mqassam bl-iggruppar industrijali ewlieni

Il-Gruppamenti Industrijali Ewlenin (MIGs) jagħtu analiżi alternattiva tal-istatistika tal-attivitajiet ekonomiċi kklassifikati skont kategoriji taʼ użu aħħari. Huma jgħaqqdu flimkien diversi taqsimiet, gruppi u klassijiet tan-NACE (ara t-tabella metodoloġika għal aktar tagħrif).

FʼApril tal-2023, il-produzzjoni tal-enerġija, taʼ oġġetti tal-konsum u taʼ oġġetti kapitali żdiedet bʼ31.9 fil-mija, bʼ20.3 fil-mija, u bʼ4.3 fil-mija rispettivament. Għall-kuntrarju taʼ dan, il-produzzjoni taʼ oġġetti intermedji naqset bʼ0.3 fil-mija (Ċart nru 3).

Ċart 3. Paragun annwali mqassam bl-iggruppar industrijali ewlieni

Id-differenza perċentwali li toħroġ mit-tqabbil mal-istess xahar tas-sena taʼ qabel

No Data Found

Il-Produzzjoni Industrijali aġġustata għall-effetti tal-istaġun – Tqabbil maʼ xahar qabel

Dehra aktar ċara tal-iżviluppi ekonomiċi tistaʼ tinkiseb meta l-indiċijiet ikunu aġġustati għall-effetti tal-istaġun. Dawn l-effetti, li jitfaċċaw minn żmien għal żmien, jitneħħew mis-serje tal-indiċi sabiex ikunu jistgħu jsiru l-paraguni xahar maʼ xahar (ara l-punti metodoloġiċi 5 u 6).

FʼApril 2023, l-indiċi tal-produzzjoni industrijali aġġustat għall-effetti tal-istaġun naqas bi 2.5 fil-mija meta mqabbel max-xahar taʼ qabel sabiex laħaq 112.6-il punt (2015=100) (Ċart nru 4).

Ċart 4. L-Indiċi tal-produzzjoni industrijali aġġustat għall-effetti tal-istaġun

Indiċi (2015 = 100)

No Data Found

Additional Tables and Charts

Methodological Notes

1. This Index of Industrial Production is a Principal European Economic Indicator (PEEI) and compiled in accordance with Commission Regulation (EU) 2019/2152 and Commission Implementing Regulation 2020/1197 of the European Parliament and of the Council on European Business Statistics. The NSO has also adopted methodologies and guidelines recommended by Eurostat and the United Nations.

2. The Maltese Index of Industrial Production is calculated using a Laspeyres-type index (2015=100). Aggregation weights are updated every five years and the gross value added is used as the weighting variable. The whole series is available from the year 2000 onwards.

3. The sample covers 80 per cent of the total industrial turnover and the number of surveyed businesses is around 200. A combination of cut-off and stratified random sampling techniques are used. The volume of industrial production is calculated using three methods: the physical quantities of output, the deflated turnover and the number of hours worked.

4. In this news release, Energy refers to NACE D35 only – Electricity, gas steam and air conditioning supply. It excludes B05 – mining of coal and lignite, B06 – extraction of crude petroleum and natural gas, C19 – manufacture of coke and refined petroleum products and E36 – water, collection, treatment and supply. The index excludes the electricity supply imported via the Malta-Sicily Interconnector.

5. Year-on-year comparisons refer to indices that are calendar adjusted while month-on-month comparisons refer to calendar and seasonally adjusted index numbers. These adjustments aid interpretation of data by removing regularly recurring variations from a time series. The officially recommended software JDemetra+ is used to adjust all series in this news release.

6. The calendar effect is the variation caused by the changing number of working/trading days, fixed and moving holidays, leap year and other calendar-related phenomena. The seasonal effect is the variation caused by any pattern that repeats on a regular basis in the same period each year.

7. The average weighted response rate for this indicator is around 80%. The data is to be considered as provisional and therefore subject to revision.

8. The aggregation weights (gross value added) of the various categories used for the calculation of the Index of Industrial Production for the year 2015 (base year) are as follows:

NACE Section NACE Divisions Description Share
B8 Mining and Quarrying0.00
C13, 14, 25, 27, 28 and 31 to 33 Other manufacturing0.31
10 and 11 Food products and beverages0.22
26 and 29 Computer, electronic and optical products and motor vehicles 0.10
22 to 23 Rubber, plastic products and other non-metallic mineral products0.09
16 to 18 Wood, paper products and printing 0.09
20 and 21 Chemicals and pharmaceuticals products0.09
D35 Energy0.08
Total (Sections B, C and D)1.00
Main Industrial Grouping Description Example
Capital Goods Capital goods are physical assets used by businesses to produce consumer (final) goods Machinery equipment
Intermediate goods Intermediate goods, also called semi-finished goods are products used as inputs to produce a consumer (final) good Rubber and plastic products
Consumer goods Consumer goods, also called final goods are products that are readily available for consumption by consumers. These goods do not undergo further transformation in production Food products and beverages
Energy Energy refers to the production of electricity Electricity excluding supply imported via the Malta-Sicily Interconnector

9. More information relating to this news release may be accessed at:

Sources and Methods
Statistical Concepts 
Metadata 
Classifications 

10. A detailed news release calendar is available online.

L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): April tal-2023
NR100/2023
Data tal-Ħruġ: 09 taʼ Ġunju 2023
Data tal-Għeluq: 05 taʼ Ġunju 2023
Equipment,For,Pumping,Oil,On,A,Digital,Screen,And,Graph
  • FʼApril tal-2023, il-produzzjoni industrijali żdiedet bʼ14.3 fil-mija meta mqabbla maʼ April 2022.
  • L-akbar żjieda fil-produzzjoni industrijali kienet irreġistrata fil-manifattura ta’ prodotti kimiċi u tal-farmaċewtika (54.4 fil-mija).
  • Meta mqabbla max-xahar taʼ qabel, il-produzzjoni industrijali sħiħa naqset bi 2.5 fil-mija.
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content