News Releases

L-Enerġija Rinnovabbli mill-Pannelli Fotovoltajċi: 2022
NR107/2023
Data tal-Ħruġ: 16 taʼ Ġunju 2023
Data tal-Għeluq: 31 taʼ Marzu 2023
Matul l-2022, il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli minn sistemi taʼ pannelli fotovoltajċi mwaħħlin mal-grilja ġiet stmata għal 289.5 GWh, li hija żjieda taʼ 13.2 fil-mija fuq is-sena taʼ qabel.

L-ammont taʼ pannelli fotovoltajċi: 2022

L-ammont ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħla laħaq it-32,452, li 85.2 fil-mija minnhom kienu qegħdin fir-reġjun ta’ Malta, filwaqt li 14.8 fil-mija kienu qegħdin fir-reġjun ta’ Għawdex u Kemmuna. Id-distrett tat-Tramuntana tal-Port u d-distrett tal-Punent kellhom 37.5 fil-mija tal-ammont kollu ta’ pannelli fotovoltajċi b’6,316 u 5,861 installazzjoni, rispettivament. Meta mqabbel mal-2021, l-ammont ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħla żdied b’4.9 fil-mija. Iż-żjidiet perċentwali kienu l-ogħla fid-distrett tax-Xlokk (5.7 fil-mija) u l-aktar baxxi fid-distrett ta’ Għawdex u Kemmuna (4.0 fil-mija) (Tabella nru 1, Mappa nru 1).

Tabella nru 1. L-ammont ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħlin bir-reġjun (NUTS 3), id-distrett (LAU 1) u s-sena

Year National MALTA
NUTS 3 Malta Gozo and Comino
LAU 1 Southern Harbour Northern Harbour South Eastern Western Northern Gozo and Comino
2020 29,241 24,848 3,805 5,666 5,001 5,319 5,057 4,393
2021 30,925 26,318 4,030 6,024 5,313 5,585 5,366 4,607
2022 32,452 27,661 4,223 6,316 5,615 5,861 5,646 4,791

Sors: Ir-Regolatur tal-Enerġija u s-Servizzi tal-Ilma

Is-settur domestiku kien responsabbli għal 93.5 fil-mija tal-ammont kollu ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħla. Min-naħa l-oħra, l-ishma tas-setturi kummerċjali u pubbliċi kienu jilħqu l-5.7 u ż-0.8 fil-mija rispettivament. Il-biċċa l-kbira taż-żjidiet fit-twaħħil tal-pannelli fotovoltajċi ġodda kienu ġejjin mis-settur domestiku. Id-distrett tat-Tramuntana tal-Port kellu l-ogħla ammont ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħla fis-settur domestiku (Tabella nru 2 u Mapep nri 2 u 3).

Ċart nru 1. L-ammont ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħlin bis-settur u s-sena

No Data Found

L-ewwel tliet mapep juru l-konċentrazzjoni taʼ pannelli fotovoltajċi mwaħħlin mal-grilja, li fihom data tal-punt fuq ċelloli tal-grilja ta’ 250 m². Ir-rabaʼ mappa turi l-firxa u l-intensità ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi domestiċi għal kull elf ruħ bil-lokalità, u tindika li l-għaxar lokalitajiet fejn l-aktar li kienu mwaħħla pannelli kienu fir-reġjun/distrett ta’ Għawdex u Kemmuna. Meta kienu analizzati r-riżultati skont id-distrett, Għawdex u Kemmuna kellhom medja ta’ 114-il installazzjoni domestika għal kull elf ruħ. Dan kien segwit mid-distretti tal-Punent u tax-Xlokk b’84 u bi 68 installazzjoni, rispettivament. Il-proporzjon l-aktar baxx kien irreġistrat fid-distrett tat-Tramuntana tal-Port, b’37 installazzjoni għal kull elf ruħ.

Il-produzzjoni tal-enerġija mill-pannelli fotovoltajċi: 2022

Il-kWp totali ammonta għal 221,148.1, li huwa żjieda ta’ 8.3 fil-mija fuq l-2021. Is-settur kummerċjali kellu 52.0 fil-mija tal-kWp totali, segwit minn 45.6 u 2.3 fil-mija fis-setturi domestiċi u pubbliċi, rispettivament. Ir-rata tal-qawwa massima ta’ sistema medja ta’ pannelli fotovoltajċi fis-settur domestiku kienet tilħaq it-3.3 kWp, filwaqt li dik fis-setturi kummerċjali u pubbliċi laħqet it-62.1 u d-19.2 kWp, rispettivament (Tabella nru 3 u Mappa nru 5).

Ċart nru 2. Total taʼ kWp mill-pannelli fotovoltajċi mwaħħlin mal-grilja bis-settur u s-sena

No Data Found

Ċart nru 3. It-tqassim tal-kWp totali mill-pannelli fotovoltajċi mwaħħlin mal-grilja bis-settur u d-distrett (LAU 1)

2022

No Data Found

It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba l-arrotondament.

Meta mqabbla mas-sitwazzjoni fl-2021, il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn pannelli fotovoltajċi mwaħħlin mal-grilja żdiedet bi 13.2 fil-mija, u kienet stmata li kellha valur taʼ 289.5 GWh. Il-biċċa l-kbira tal-enerġija kienet iġġenerata mid-distretti tax-Xlokk u tat-Tramuntana fil-livelli ta’ 22.8 u 17.1 fil-mija tal-GWh totali, rispettivament. L-ogħla żjidiet kienu fid-distrett tan-Nofsinhar tal-Port (14.8 fil-mija) u l-aktar baxxi fid-distrett tal-Punent (9.7 fil-mija) (Tabella nru 4 u Mappa nru 6).

Methodological Notes

1. The main source of data is the Regulator for Energy and Water Services. Point data showing the location of PV installations was obtained from Enemalta plc.

2. Statistics for years 2021 – 2022 are provisional and may be subject to revision.

3. Definitions:

● Photovoltaic (PV) system: A complete set of components for converting solar radiation into electricity by the photovoltaic process, including the array/s of photovoltaic modules that collect and absorb sunlight for conversion into electricity, inverter/s and associated balance of system components.

kWp: kilowatt peak – in the solar industry, kilowatt peak means the peak power rating of a panel.

kWh: kilowatt hour – a unit of energy equal to 1,000 watt-hours. It is normally used as a billing unit for energy delivered to consumers by electricity providers. The units of measurement are as follows:

kWh: kilowatt hour = 1 thousand watt-hours.

mWh: megawatt hour = 1 million watt-hours

GWh: gigawatt hour = 1 billion watt-hours

4. Commercial sector includes industry. 

5. Public sector includes institutional households.

6. The term installation refers to a collection of PV panels installed as one PV system.

7. Installation date refers to the date when the PV system is actually connected to the Feed-in Tariffs grid.

8. More information relating to this news release may be accessed at:

Statistical Classification 

9. Any quotations from this news release are to be cited and/or referenced.

10. A detailed news release calendar is available online.

L-Enerġija Rinnovabbli mill-Pannelli Fotovoltajċi: 2022
NR107/2023
Data tal-Ħruġ: 16 taʼ Ġunju 2023
Data tal-Għeluq: 31 taʼ Marzu 2023
Renewable Energy from Photovoltaic Panels (PVs): 2022
  • Fl-2022, l-ammont ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħla laħaq it-32,452, li 85.2 fil-mija minnhom kienu qegħdin fir-reġjun ta’ Malta, filwaqt li 14.8 fil-mija kienu qegħdin fir-reġjun ta’ Għawdex u Kemmuna.
  • Fl-2022, is-settur domestiku kien responsabbli għal 93.5 fil-mija tal-ammont kollu ta’ pannelli fotovoltajċi mwaħħla. Min-naħa l-oħra, l-ishma tas-setturi kummerċjali u pubbliċi kienu jilħqu l-5.7 u ż-0.8 fil-mija rispettivament.
  • Fl-2022, il-kWp totali ammonta għal 221,148.1, li huwa żjieda ta’ 8.3 fil-mija fuq l-2021.
  • Fl-2022, is-settur kummerċjali kellu 52.0 fil-mija tal-kWp totali, segwit minn 45.6 u 2.3 fil-mija fis-setturi domestiċi u pubbliċi, rispettivament.
  • Meta mqabbla mas-sitwazzjoni fl-2021, il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn pannelli fotovoltajċi mwaħħlin mal-grilja żdiedet bi 13.2 fil-mija fl-2022, u kienet stmata li kellha valur taʼ 289.5 GWh.

Maps

Map 1. Total PV installations using 250m2 grid cells: 2022

NR2023_107_Map1
Notes:
1. Each grid cell represents an area of 250m2.
2. Each grid cell shows the total number of PVs installed in that particular area. Grid cells containing less than three PV installations are omitted.

Map 2. Domestic PV installations using 250m2 grid cells: 2022

NR2023_107_Map2
Notes:
1. Each grid cell represents an area of 250m2.
2. Each grid cell shows the total number of PVs installed in that particular area. Grid cells containing less than three PV installations are omitted.

Map 3. Public and commercial PV installations using 250m2 grid cells: 2022

NR2023_107_Map3
Notes:
1. Each grid cell represents an area of 250m2.
2. Each grid cell shows the total number of PVs installed in that particular area. Grid cells containing less than three PV installations are omitted.

Map 4. Total PVs installed in the domestic sector per 1,000 population: 2022 (LAU 2)

NR2023_107_Map4

Map 5. Total kWp of PV installations by locality (LAU 2): 2022

NR2023_107_Map5

Map 6. Total estimated mWh of PV installations by locality (LAU 2): 2022

NR2023_107_Map6

Notes

Graphical Illustration of MALTA by LAU 1 Classification

Districts classification:

Southern Harbour
Bormla; Il-Fgura; Floriana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.

Northern Harbour
Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.

South Eastern
Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.

Western
Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.

Northern
Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.

Gozo and Comino
Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Graphical Illustration of MALTA by LAU 2 Classification

Key
1 Valletta 18 Il-Furjana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content