News Releases

Il-Permessi għall-Bini Residenzjali: L-Ewwel Kwart tal-2023
NR084/2023
Data tal-Ħruġ:15 taʼ Mejju 2023
Data tal-Għeluq: 31 taʼ Marzu 2023
Il-permessi tal-bini huma awtorizzazzjonijiet sabiex jinbdew proġetti ġodda taʼ bini. L-għan taʼ din l-istatistika huwa li juri l-iżvilupp li jkun ġej fil-kostruzzjoni fʼtermini tal-għadd taʼ djar ġodda li jkunu ġew approvati.

Permessi tal-bini residenzjali u djar approvati

Matul l-ewwel tliet xhur tal-2023, l-għadd ta’ permessi tal-bini maħruġin kien ilaħħaq l-496.  Bʼkollox, dawn jissarfu f’2,540 dar ġdida (Ċart nru 1). Meta mqabblin mal-istess żmien tas-sena taʼ qabel, kien hemm tnaqqis taʼ 18.6 fil-mija fʼdawn il-permessi, filwaqt li l-għadd taʼ postijiet ġodda approvati naqas bʼ20.7 fil-mija. Il-permessi mgħoddija kellhom medja taʼ 5.1 postijiet ġodda (Ċart nru 1).

Mappa 1. Numru taʼ postijiet ġodda approvati, bil-lokalità (LAU 2): L-Ewwel Kwart tal-2023
Q1_2023 Map 1

Note: Għajnsielem and Comino are classified as one locality. However, no building permits were approved in Comino.

Ċart 1. Il-Permessi għall-bini residenzjali u l-postijiet ġodda approvati, biż-żmien

NR 084_2023 Chart 1

It-Tip taʼ djar approvati

Il-biċċa l-kbira tal-postijiet approvati fl-ewwel tliet xhur tal-2023 kienu flattijiet (1,819); warajhom kien hemm il-penthouses (393), il-meżonetti (224), it-terraced houses (74) u unitajiet residenzjali oħrajn1 (30) (Tabella nru 1). Il-flattijiet ammontaw għal 71.6 fil-mija tal-postijiet residenzjali kollha approvati (Ċart nru 2).

1 Djar “Oħrajn” jinkludu bangalows, djar tal-irziezet u vilel.

Ċart 2. It-tqassim tal-postijiet ġodda approvati, bit-tip

L-Ewwel Kwart - 2023

No Data Found

Id-Distretti tad-djar ġodda approvati

Meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022, l-għadd taʼ djar ġodda approvati fʼMalta u Għawdex u Kemmuna naqas bi 18.9 fil-mija u 29.0 fil-mija, rispettivament. L-akbar numru taʼ postijiet ġodda approvati kien fid-Distrett tat-Tramuntana (599), filwaqt li l-iżgħar numru kien fid-Distrett tan-Nofsinhar tal-Port (270) (Tabella nru 2).

Il-Lokalitajiet tad-djar approvati2

L-akbar numru taʼ djar ġodda ġew approvati fʼSan Pawl il-Baħar (178). Wara hemm dawk fin-Naxxar (121), il-Mellieħa (120), Ħal Balzan (111) u Birkirkara (100) (Ċart nru 3).

2 FʼĊart nru 3, qegħdin jidhru biss l-ewwel 35 lokalità. Il-lista sħiħa tal-lokalitajiet bl-għadd taʼ postijiet ġodda approvati tidher fit-Tabella rispettiva tagħhom.

Nota: It-totali jistgħu ma jaqblux minħabba l-arrotondamenti.

Ċart 3. Il-postijiet ġodda approvati, bil-lokalità

L-Ewwel Kwart - 2023

No Data Found

1 “Other” dwellings type includes bungalows, farmhouses and villas.
2 Only the top 35 localities are shown in Chart 3. The full list of approved new dwellings by locality may be viewed in the corresponding table.
Note: Totals may not add up due to rounding.

Methodological Notes

1. The data source of this News Release is the Maltese Planning Authority. It includes approved building permits for the:
●  construction of approved new dwellings
●  change of use from non-residential buildings to residential ones
 
2. Building permits for dwelling extensions, restorations, alterations, or demolitions that have no effect on the number of new dwellings are not included in this news release.
 
3. Definitions:
● Building permit: An authorisation to start work on a building project. It can include more than one approved new dwelling.
● Dwelling: A room or suite of rooms and its accessories in a permanent building or structurally separated part thereof which by the way it has been built, rebuilt and converted, is intended for private habitation.
 
4.  More information relating to this news release may be accessed at:
European statistics comparable to data in this News Release.
 
 
For further assistance please submit your query through the online request from.
 
Il-Permessi għall-Bini Residenzjali: L-Ewwel Kwart tal-2023
NR084/2023
Data tal-Ħruġ:15 taʼ Mejju 2023
Data tal-Għeluq: 31 taʼ Marzu 2023
home
 
  • Fl-ewwel kwart tal-2023, inħarġu 496 permess tal-bini għal total taʼ 2,540 post residenzjali ġdid.
  • Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena taʼ qabel, l-għadd taʼ postijiet ġodda approvati naqas bʼ20.7 fil-mija.
  • Il-flattijiet ammontaw għal 71.6 fil-mija tal-postijiet residenzjali kollha approvati.
  • L-akbar għadd taʼ postijiet ġodda (178) ġew approvati fʼSan Pawl il-Baħar.
Map 1. Graphical Illustration of MALTA by NUTS Classification

Districts classification

Southern Harbour
Valletta, Il-Birgu, L-Isla, Bormla, Ħaż-Żabbar, Il-Fgura, Il-Furjana, Il-Kalkara, Ħal Luqa, Il-Marsa, Raħal Ġdid,
Santa Luċija, Ħal Tarxien, Ix-Xgħajra.

Northern Harbour
Ħal Qormi, Birkirkara, Il-Gżira, Il-Ħamrun, L-Imsida, Pembroke, Tal-Pieta’, San Ġiljan, San Ġwann,
Santa Venera, Tas-Sliema, Is-Swieqi, Ta’ Xbiex.

South Eastern
Iż-Żejtun, Birżebbuġa, Il-Gudja, Ħal Għaxaq, Ħal Kirkop, Marsaskala, Marsaxlokk, L-Imqabba, Il-Qrendi, Ħal Safi,
Iż-Żurrieq.

Western
L-Imdina, Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi, Ħ‘Attard, Ħal Balzan, Ħad-Dingli, L-Iklin, Ħal Lija, Ir-Rabat, L-Imtarfa.

Northern
Ħal Għargħur, Il-Mellieħa, L-Imġarr, Il-Mosta, In-Naxxar, San Pawl il-Baħar.

Gozo and Comino
Ir-Rabat, Għawdex, Il-Fontana, Għajnsielem and Comino, L-Għarb, L-Għasri, Ta’ Kerċem, Il-Munxar,
In-Nadur, Il-Qala, San Lawrenz, Ta’ Sannat, Ix-Xagħra, Ix-Xewkija, Iż-Żebbuġ.

District-map
Key
1 Valletta 18 Floriana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
RBP_Q1 2023
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content