News Releases

L-Aċċidenti tat-Traffiku: L-Ewwel Kwart tal-2023
NR079/2023
Data tal-Ħruġ: 09 taʼ Mejju 2023
Fl-ewwel kwart tal-2023, l-aċċidenti tat-traffiku u t-tidrib fihom żdiedu meta mqabblin mal-istess żmien tas-sena taʼ qabel. L-imwiet ikkaġunati minn dawn l-aċċidenti kienu erbgħa.

Matul l-ewwel kwart tal-2023, l-aċċidenti u l-persuni midruba fihom żdiedu meta mqabblin mal-istess żmien fis-sena taʼ qabel. L-imwiet fl-aċċidenti tat-traffiku kienu jammontaw għal erbaʼ min-nies.

L-għadd taʼ aċċidenti tat-traffiku rrappurtati tul l-ewwel kwart tal-2023 laħaq it-3,822, li jirrefletti żjieda taʼ 6.3 fil-mija fuq l-istess żmien fl-2022. L-akbar numru taʼ aċċidenti ġew irreġistrati fid-distrett tat-Tramuntana tal-Port bʼ1,369 każ jew 35.8 fil-mija tal-aċċidenti kollha (Tabella nru 1).

Il-persuni midruba żdiedu bi 13.3 fil-mija jew 367 meta mqabblin mal-istess perjodu fl-2022. Il-persuni midruba gravi ammontaw għal 96, u kienu jikkonsistu minn 52 sewwieq, 8 passiġġieri u 36 persuna miexja/ċiklisti/oħrajn. Sewwieq u tliet persuni li kienu mexjin mietu bil-ġrieħi li ġarrbu (Tabelli nri 4 – 6). Matul l-ewwel tliet xhur tal-2023, l-imwiet mill-aċċidenti tat-traffiku naqsu bʼħamsa meta mqabblin mal-istess perjodu fl-2022 (Ċart nru 1).

Ċart 1. L-aċċidenti u l-imwiet ikkaġunati mit-traffiku maż-żmien

No Data Found

L-akbar għadd taʼ dawk li weġġgħu gravi kienu rġiel (77.1 fil-mija). Barra minn hekk, il-persuni kollha li mietu fl-aċċidenti tat-traffiku kienu rġiel. 39.8 fil-mija tat-tidrib kien jinvolvi persuni taʼ bejn is-26 u l-40 sena (Tabella nru 5).

L-akbar għadd taʼ tidrib mill-aċċidenti tat-traffiku (53.1 fil-mija) kienu jinvolvu karrozzi tal-passiġġieri. Warajhom, ġew dawk l-aċċidenti li kienu jinvolvu l-muturi (34.6 fil-mija) u l-vetturi tal-ġarr tal-merkanzija (6.5 fil-mija). L-erbat imwiet kienu jinvolvu ħabta bejn żewġ vetturi li ħalliet sewwieq mejjet, u tliet persuni li kienu mexjin meta ntlaqtu minn vettura. L-għadd taʼ ċiklisti li kienu nvoluti fʼaċċidenti tat-traffiku kienu jlaħqu għal tmienja, li sitta minnhom indarbu ħafif u t-tnejn l-oħra weġġgħu gravi (Tabelli nri 6 u 7). It-tidrib ikkaġunat minn ħbit bejn vetturi kien jifforma l-akbar numru taʼ tidrib bʼ64.3 fil-mija tat-tidrib kollu li ġara fʼdawn l-aċċidenti tat-traffiku (Tabella nru 7).

Fil-jum tal-Ħamis ġraw kemm l-akbar għadd taʼ tidrib bʼ65 tidriba kif ukoll l-akbar għadd taʼ aċċidenti bʼ621 każ jew 16.2 fil-mija tat-total (Tabella nru 8). Il-maġġoranza tal-aċċidenti tat-traffiku seħħew fil-ħin taʼ bejn id-disgħa u nofsinhar (09:00 – 11:59) bi 844 każ jew 22.1 fil-mija tat-total; segwiti minn dawk li ġraw bejn nofsinhar u t-tlieta taʼ waranofsinhar (12:00 – 14:59) bi 828 każ. L-inqas għadd taʼ aċċidenti seħħew bejn it-tlieta u s-sitta taʼ filgħodu (03:00 – 05:59) bʼ60 każ (Tabella nru 9).

L-ogħla inċidenza taʼ aċċidenti tat-traffiku kienet irreġistrata fʼBirkirkara bʼ271 każ, segwita minn Ħal Qormi u Il-Mosta, bʼ220 u bʼ183 każ rispettivament (Tabella nru 10, Mappa nru 1 u Ċart nru 5).

L-Għarb, Il-Qala, L-Għasri, Ta’ Kerċem, Ix-Xgħajra, San Lawrenz u Il-Fontana rreġistraw anqas minn ħames aċċidenti tat-traffiku. (Mappa nru 1 u Tabella nru 10).

Mappa 1. L-aċċidenti tat-traffiku bil-lokalità: Jannar-Marzu 2023

Map 1

Id-Distrett taʼ Għawdex u Kemmuna wera tnaqqis fl-aċċidenti tat-traffiku, mentri d-distretti l-oħrajn kollha wrew żjidiet meta mqabblin mal-ewwel kwart tas-sena taʼ qabel. Id-Distrett tat-Tramuntana rreġistra l-ogħla żjieda fil-persentaġġ tal-aċċidenti tat-traffiku bi 12.3 fil-mija, segwit mid-Distrett tat-Tramuntana tal-Port bʼżjieda taʼ 7.7 fil-mija (Tabella nru 1 u Mappa nru 2).

Mappa 2. It-tibdil fil-persentaġġ tal-aċċidenti tat-traffiku bid-distrett: Jannar-Marzu 2023/2022

Map 2

Additional Tables and Charts

Chart 2. Road traffic casualties by age group and gender

January-March 2023

No Data Found

Chart 3. Percentage distribution of road traffic casualties by day of the week

January-March 2023

No Data Found

Note: Totals may not add up due to rounding

Chart 4. Road traffic accidents by time bracket and day of the week

January-March 2023

No Data Found

Chart 5. Top 10 localities for road traffic accidents

January-March 2023

No Data Found

Methodological Notes

1. Road traffic accidents data is compiled from administrative information provided by the Police Department and the Malta Insurance Association (Guard and Warden Service House Limited).

2. Definitions:

a. Total road traffic accidents consist of the road traffic accidents involving casualties (Police reports) and the minor road traffic accidents without casualties (Police and Warden reports).

b. Non-injury (minor) road traffic accidents refer to accidents assessed by Wardens and/or the Police involving at least one vehicle and in which no persons are injured. Non-injury road traffic accidents which are either not reported or directly reported to Insurance Agencies by means of the Traffic Accident Form (i.e. where no Police or Wardens are called on the accident scene and are settled by the completion of the relevant form) are not accounted for.

c. Insignificant injury is determined by the Police as the sustaining of a very minimal injury (e.g. bruise, scratch, etc.) or shock due to accident which, in most cases, requires very basic treatment or no treatment at all.

d. The definition of slight injury is as listed in Art. 221 et sequitur of the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta.

e. The definition of grievous injury is as listed in Art. 216 et sequitur of the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta.

f. UNECE defines road fatal injury as: “Any person who was killed outright or who died within 30 days as a result of the accident”.

g. Road traffic accident fatalities data may be subject to revisions.  For certain cases, the NSO may need to wait for the cause of the fatality to be duly established by the conclusions of Magisterial Inquiry.

3. The casualty-to-accident ratio indicates the risk level of suffering an injury in an accident. Therefore, a higher percentage rate means that the corresponding accidents were more serious (i.e. more persons were injured).

4. Data is subject to revision.

5. More information relating to this news release may be accessed at:

Sources and Methods
Statistical Concepts 
LAU Classification
NUTS Classification

6. References to this news release are to be cited appropriately.

7. Statistics in this News Release should be interpreted in the context of the COVID-19 situation.

8. A detailed news release calendar is available online.

L-Aċċidenti tat-Traffiku: L-Ewwel Kwart tal-2023
NR079/2023
Data tal-Ħruġ: 09 taʼ Mejju 2023
Car,Crash
  • Fl-ewwel kwart tal-2023, erbaʼ persuni mietu fʼaċċidenti tat-traffiku, liema persuni kienu kollha rġiel.
  • Fl-ewwel tliet xhur tal-2023, l-aċċidenti tat-traffiku u t-tidrib fihom żdiedu bʼ6.3 u bi 13.3 fil-mija, rispettivament, meta mqabblin mal-istess żmien fl-2022.
  • Fl-ewwel kwart tal-2023, l-akbar għadd taʼ aċċidenti tat-traffiku ġraw fil-jum tal-Ħamis bʼ621 każ jew 16.2 fil-mija tat-total.
  • L-akbar għadd taʼ aċċidenti tat-traffiku ġie rreġistrat fʼBirkirkara bʼ271 każ.
Graphical Illustration of MALTA by LAU1 Classification
Map REgions

Districts classification

Southern Harbour

Bormla; Il-Fgura; Il-Furjana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.

Northern Harbour Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.

South Eastern

Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.

Western

Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.

Northern

Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.

Gozo and Comino

Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Graphical Illustration of MALTA by LAU2 Classification
Methodological Map
Key
1 Valletta 18 Il-Furjana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content