News Releases

L-Istatistika Strutturali tan-Negozju: 2021
NR127/2023
Data tal-Ħruġ: 19 taʼ Lulju 2023
Data tal-Għeluq: 9 taʼ Ġunju 2023
L-intrapriżi mikro, żgħar u medji (SMEs) kienu l-aktar dominanti fil-qasam tal-Kostruzzjoni, tant li kellhom 91.1 fil-mija tal-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’dan il-qasam. Huma kienu l-inqas dominanti fis-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, fis-Servizzi Professjonali u taʼ Appoġġ għan-Negozju u fl-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri b’46.5 fil-mija.

Il-klassifikazzjoni tal-SMEs użata f’din l-istqarrija tal-aħbarijiet hija organizzata skont l-għadd ta’ ħaddiema u l-limiti massimi finanzjarji ‘tal-Fatturat’ rikonoxxuti f’artiklu 2 tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/EC.

L-ekonomija kummerċjali mhux finanzjarja msemmija f’din l-istqarrija tal-aħbarijiet tinkludi industriji koperti fit-Taqsimiet tan-NACE minn B sa N u minn P sa S (mbarra K u S94) skont ir-Regolament 2019/2152 dwar l-Istatistika Ewropea tan-Negozju (EBS). Din l-istqarrija tal-aħbarijiet mhijiex komparabbli mal-istqarrija NR116/2022.

Fl-2021, l-ekonomija kummerċjali mhux finanzjarja f’Malta li tinkorpora fiha l-Industrija (Taqsimiet tan-NACE minn B sa E), il-Kostruzzjoni (Taqsima F tan-NACE), il-Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut (Taqsima G tan-NACE), l-attivitajiet ta’ Servizzi ta’ Mobbiltà, Loġistika u Ospitalità (Taqsimiet tan-NACE H, I u L), is-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri (Taqsimiet tan-NACE J, M, N u R92) u l-Attivitajiet ta’ Servizzi tal-Benesseri tal-Komunità (Taqsimiet tan-NACE minn P sa S, minbarra R92 u S94) iġġenerat €5,845.1 miljun fi qligħ operattiv gross (jew profitti1) u ħallset €4,264.1 miljun fi ispejjeż tal-benefiċċji tal-impjegati. L-SMEs irreġistraw żjieda ta’ 13.9 fil-mija fi qligħ operattiv gross u żjieda ta’ 8.6 fil-mija fl-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati, meta mqabblin mal-2020. Meta wieħed iqabbel l-SMEs, l-akbar żjieda fil-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati kienet osservata f’intrapriżi ta’ daqs żgħir (Tabella nru 2).

Il-qasam tas-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri kellu l-akbar tkabbir fil-fatturat nett, fil-valur tal-output u fil-qligħ operattiv gross b’żjidiet ta’ €2,175.3, €2,374.8 u €372,6 miljun, rispettivament. Dan il-qasam għadda mill-akbar tkabbir biż-żjieda ta’ 1,708 unitajiet ġodda u 3,401 ħaddiem ġdid. Dan wassal għal żjieda ta’ €155.8 miljun fl-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati. L-investimenti grossi f’assi mhux kurrenti tanġibbli naqsu fl-oqsma kollha ħlief għall-qasam tal-Kostruzzjoni, li żdied bi €12.9-il miljun jew 39.1 fil-mija fuq l-2020 (Tabella nru 3).

1  Għat-tifsira ta’ profitti, irreferi għal nota nru 8 tal-Metodoloġija.

Ċart nru 1. Il-varjabbli ewlenin bil-klassifikazzjoni tad-daqsijiet

2021

No Data Found

Il-prestazzjoni tal-intrapriżi l-kbar

Fl-2021, l-intrapriżi l-kbar żdiedu b’sebgħa meta mqabblin mal-2020, filwaqt li l-għadd ta’ ħaddiema naqas b’1.6 fil-mija u l-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati żdiedet b’7.2 fil-mija. L-investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli għall-istess kategorija naqas b’27.5 fil-mija, minn €236.8 miljun għal €171.7 miljun (Tabella nru 2).

Indikaturi ewlenin fl-oqsma tal-attività

Matul l-2021, fost l-erba’ livelli ta’ klassifikazzjoni tal-klassi tad-daqs, l-akbar għadd ta’ intrapriżi attivi kienu l-mikrointrapriżi fis-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-Attivitajiet tal-logħob tal-Azzard u tal-Imħatri; segwiti mill-Attivitajiet ta’ Servizzi ta’ Mobbiltà, Loġistika u Ospitalità u l-oqsma tal-Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, rispettivament. Il-fatturat nett kien ġej l-aktar minn intrapriżi kbar fil-qasam tas-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ tan-Negozju u l-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri, li wasslu wkoll għall-akbar ammonti ta’ valur tal-output u qligħ operattiv gross iġġenerat. L-intrapriżi l-kbar fil-qasam tal-Industrija rreġistraw l-akbar ammont ta’ Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli li laħaq il-€85.4 miljun. B’20,714-il ħaddiem, intrapriżi kbar fis-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri, kellhom l-akbar numru ta’ persuni mħaddmin; segwiti minn mikrointrapriżi fl-istess qasam u mikrointrapriżi fil-qasam tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut bi 17,758 u bi 17,251 ħaddiem, rispettivament. Dan il-qasam ħallas €1,860.7 miljun fl-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati, jew 43.6 fil-mija tat-total (Tabella nru 4, Ċart nru 1). Il-Kostruzzjoni u l-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri kellhom l-akbar sehem fil-qligħ operattiv gross mill-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati (Ċart nru 2).

Ċart nru 2. It-taqsim tal-qligħ operattiv gross u l-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati fl-ekonomija kummerċjali mhux finanzjarja, bil-qasam tal-attività

2021

No Data Found

L-SMEs iġġeneraw l-akbar ammont ta’ qligħ operattiv gross fl-oqsma kollha ħlief għall-Industrija u s-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-oqsma tal-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri, fejn l-intrapriżi l-kbar ikkontribwew għall-akbar sehem. L-SMEs kienu dominanti l-aktar fil-qasam tal-Kostruzzjoni, bis-sehem tagħhom jilħaq il-91.1 fil-mija tal-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’dan il-qasam. Huma kienu l-inqas dominanti fil-qasam Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-Attivitajiet tal-Logħob tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri b’46.5 fil-mija (Tabella nru 4, Ċart nru 3). Is-sehem tal-qligħ operattiv gross mill-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati kien ogħla għall-intrapriżi kbar u mikro, filwaqt li s-sehem tal-ispejjeż tal-benefiċċji tal-impjegati kien akbar f’intrapriżi medji u żgħar (Ċart nru 4).

Ċart nru 3. It-taqsim tal-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati, bil-qasam u l-klassifikazzjoni tad-daqsijiet

2021

No Data Found

Ċart nru 4. It-taqsim tal-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati fl-ekonomija kummerċjali mhux finanzjarja, bil-klassifikazzjoni tad-daqsijiet

2021

No Data Found

Fl-2021, il-kumpaniji b’responsabbiltà limitata ġġeneraw 84.9 fil-mija tal-qligħ operattiv gross u 86.0 fil-mija tal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati għal attivitajiet li jiffurmaw parti mill-ekonomija kummerċjali mhux finanzjarja (Tabella nru 5).

Il-varjabbli ewlenin bil-lokalità

Fl-2021, l-intrapriżi b’indirizz irreġistrat f’Birkirkara, San Ġiljan u Tas-Sliema ġġeneraw l-akbar ammonti aggregati ta’ introjtu (il-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati) fl-ekonomija mhux finanzjarja Maltija (Mappa nru 1). L-akbar tkabbir fid-dħul kien irreġistrat minn intrapriżi rreġistrati f’Tal-Pietà, Birkirkara u Tas-Sliema (Mappa nru 2). L-investimenti grossi f’assi mhux kurrenti tanġibbli kienu l-ogħla f’Birkirkara, Il-Marsa u Birżebbuġa (Mappa nru 3).

Industriji relatati mat-Turiżmu

Fl-2021, kienet osservata żjieda ġenerali fil-varjabbli ewlenin tal-industriji relatati mat-turiżmu, li tissuġġerixxi rkupru parzjali wara l-pandemija tal-COVID-19. Il-fatturat, il-qligħ operattiv gross u l-ispejjeż tal-benefiċċji tal-impjegati żdiedu b’€927.5 miljun, b’€225.5 miljun u bi €12.3-il miljun, rispettivament (Tabella nru 6).

Additional Tables and Charts

The SME classification used in this news release is organised according to the staff headcount and the ‘Turnover’ financial ceilings recognised in annex article 2 of Commission Recommendation 2003/361/EC.

The Non-financial business economy referred to in this news release features industries covered in NACE Sections B to N and P to S (excluding K and S94) according to the European Business Statistics (EBS) regulation 2019/2152. This news release is not comparable with NR116/2022.

Methodological Notes

 

1. The SME classification used in this news release is organised according to the staff headcount and the ‘Turnover’ financial ceilings recognised in annex article 2 of Commission Recommendation 2003/361/EC.

The Non-financial business economy referred to in this news release features industries covered in NACE Sections B to N and P to S (excluding K and S94) according to the European Business Statistics (EBS) regulation 2019/2152. This news release is not comparable with NR116/2022.

2. Structural Business Statistics (SBS) aim to provide a cross-sectional view of the business economy based on the structure, performance and behaviour of the industries. Presented according to the activity classification, they cover industry, construction, trade and services production of businesses within the Maltese territory. These statistics can be broken down by domain and employment size class levels.

3. For reference year 2021, around 6,100 business units were randomly selected and contacted. A stratified random sample was used to cover industries in the non-financial business economy. For larger companies, a census survey was targeted. The questionnaire asked for details related to the performance of the enterprise during the financial year. The information collected was supplemented and supported by additional information extracted from administrative data sources. The data was grossed up to represent the total non-financial business population active during the year.

4. The domain names used in this news release are not internationally recognised but were established internally taking into account the respective domestic industry categories, national exigencies and the users’ needs.

5. The business activities covered by the SBS have been extended following the implementation of the European Business Statistics (EBS) regulation 2019/2152 in reference year 2021. Data is comparable with 2020 since data for the new activities was already collected for SBS reference year 2020. NACE Sections B to N and P to S (excluding S94) are now covered by the SBS survey.

6. The financial business economy (NACEs 64-66) is excluded from this news release.

7. SBS data is not fully comparable to data produced by National Accounts for a number of reasons. These reasons include conceptual adjustments carried out by National Accounts (such as adjustments for production activities which are not captured in the activities reported by enterprises, including estimates to cover for the informal economy transactions), different coverage range of industries and other National Accounts adjustments (such as Financial Intermediation Services Indirectly Measured – FISIM). SBS data is unadjusted and reflects the official data reported by active resident enterprises operating in the non-financial business economy of Malta.

8. Definitions (based on the Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197):

●Net turnover includes total sales and other operating income and is expressed net of VAT.

Value of output measures the amount actually produced, based on sales, including changes in stocks and neutralising the impact of goods resold in the same condition as purchased.

Gross operating surplus is the surplus generated by operating activities after the labour factor input has been recompensed. It can be calculated from the Gross value added less the Employee benefits expenses. Simply put, Gross operating surplus is a measure of profitability before accounting for interest, income taxes, depreciation, amortisation, revaluations, provisions and other non-operating expenses.

Employee benefits expense is defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable by an employer to an employee (regular and temporary employees as well as home workers) in return for work done by the latter during the reference period. Employee benefits expenses also include taxes and employees’ social security contributions retained by the unit as well as the employer’s compulsory and voluntary social contributions.

Gross investment in tangible non-current assets is defined as investment during the reference period in all tangible goods. Included are new and existing tangible capital goods, whether bought from third parties or produced for own use (i.e. capitalised production of tangible capital goods), having a useful life of more than one year including non-produced tangible goods such as land. Investments in intangible and financial assets are excluded.

Persons employed are people engaged in productive activities in an economy. The concept includes both employees and self-employed (i.e. inclusive of working proprietors, partners and unpaid family workers). The latter category may include persons who do not receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, piecework pay or remuneration in kind. The name used, for this variable by Eurostat in the Eurobase is Number of employees and self-employed persons.

Number of employees is defined as those persons who work for an employer through a contract of employment and receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, piecework pay or remuneration in kind.

Number of employees in full-time equivalent units is a unit of measure which transforms the number of employees in a way which makes employees working a different number of hours per week comparable. This conversion is mainly relevant to part-time workers. The unit is obtained by comparing an employee’s average number of hours worked to the average number of hours of a full-time worker. A full-time person is therefore counted as one FTE, while a part-time worker gets a score in proportion to the hours he or she works. For example, a part-time worker employed for 20 hours a week where full-time work consists of 40 hours, is counted as 0.5 in FTE.

9. SBS data in this news release was classified according to the SME classification in the Commission Recommendation 2003/361/EC “definition of micro, small and medium-sized enterprises adopted by the Commission”. The ceilings of this classification were applied to turnover and employment only (both criteria must be met by individual statistical units). The balance sheet total ceiling was not applied as such information is not available for statistical units involving self-employed. Users of this news release must appreciate that there is not a single definition of what a SME is. Other SME definitions may be used by other institutions, authors and publications. For instance, Eurostat defines SMEs solely based on the employment within an enterprise.

Company Category Staff headcount Turnover
Medium <250 ≤ €50m
Small <50 ≤ €10m
Micro <10 ≤ €2m

Companies that do not fall within these categories, i.e. either more than 249 employees or with turnover greater than €50 million, are considered as Large.

10. Enterprises may change their classification from one year to the other if significant changes occur in their respective NACE, employment or turnover.

11. Tourism related industries in this news release were classified according to the list drawn up by the UNWTO International Recommendations for Tourism Statistics 2008. Firm-level data cannot distinguish between consumption by visitors and non-visitors and for this reason, the industries exposed to tourism demand are identified and aggregated together. This aggregate does not represent the ‘tourism industry’ but simply sums the main variables of all establishments belonging to the list of tourism related industries, regardless of whether all their output is provided to visitors and of the degree of specialisation of their production process. This aggregate also leaves out other consumption expenditure components by visitors from other non-tourism related industries. The sub-category ‘mainly tourism’ is a sub-category established in the same UNWTO manual to identify the most intensively exposed industries to tourism demand. The NACE industries that are considered as tourism related and ‘mainly tourism’ are listed below:

H4910 Passenger rail transport, interurban.

H4932 Taxi operation.

H4939 Other passenger land transport n.e.c.

H5010 Sea and coastal passenger water transport.

H5030 Inland passenger water transport.

H5110 Passenger air transport, also ‘mainly tourism’.

I5510 Hotels and similar accommodation, also ‘mainly tourism’.

I5520 Holiday and other short-stay accommodation, also ‘mainly tourism’.

I5530 Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks, also ‘mainly tourism’.

I5610 Restaurants and mobile food service activities.

I5630 Beverage serving activities.

N771 Renting and leasing of motor vehicles.

N7721 Renting and leasing of recreational and sports goods.

N791 Travel agency and tour operator activities, also ‘mainly tourism’.

N7990 Other reservation service and related activities.

12. The number of units referred to in this news release refer to legal units as statistical units for both 2020 and 2021 even though data for 2021 was compiled and transmitted to Eurostat at statistical unit ‘Enterprise’ level. This was done to achieve comparability between the two years. Future news releases will take into account the implementation of the statistical unit ‘Enterprise’ as the reporting unit in the SBS. This is in line with Council Regulation (EEC) No 696/93.

13. The calculation of the growth rate may differ due to rounding.

14. The data for 2021 in this news release should be considered as provisional and subject to revision.

15. The public sector and non-profit organisations are excluded except for public corporations featuring in the non-financial business economy.

16. More information relating to this news release may be accessed at:

Statistical Concepts 

17. Further information on Structural Business Statistics is available here. Values available on Eurostat’s database (Eurobase) differ from the values of this news release due to the different size classification and the cut-off thresholds applied on the values available on Eurobase.

18. Any quotations from this news release are to be cited and/or referenced.

19. A detailed news release calendar is available online.

L-Istatistika Strutturali tan-Negozju: 2021
NR127/2023
Data tal-Ħruġ: 19 taʼ Lulju 2023
Data tal-Għeluq: 9 taʼ Ġunju 2023
Global,Business,Structure,Of,Networking.,Analysis,And,Data,Exchange,Customer
  • Fl-2021, l-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) rreġistraw żjieda ta’ 13.9 fil-mija fil-qligħ operattiv gross u żjieda ta’ 8.6 fil-mija fl-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati, meta mqabblin mal-2020.
  • B’66.1 fil-mija, il-qasam tas-Soluzzjonijiet Teknoloġiċi, is-Servizzi Professjonali u ta’ Appoġġ għan-Negozju u l-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard u tal-Imħatri kellu l-akbar sehem fil-qligħ operattiv gross mill-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati.
  • L-SMEs kienu dominanti l-aktar fil-qasam tal-Kostruzzjoni, b’sehem ta’ 91.1 fil-mija tal-qligħ operattiv gross mill-qligħ operattiv gross mgħaqqad mal-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati.
  • L-ogħla sehem perċentwali ta’ qligħ operattiv gross għall-fatturat nett kien osservat fil-qasam tal-Attivitajiet ta’ Servizzi tal-Benesseri tal-Komunità bi 23.6 fil-mija, segwit mill-qasam tal-Kostruzzjoni b’21.8 fil-mija.

Maps

Map 1. Combined gross operating surplus and employment benefits expense by locality of registered address (LAU2): 2021

Note: The footprint of large enterprises is being allocated to the registered address of their respective headquarters, even if such enterprises may operate through branches across various localities.

Map 2. Change in combined gross operating surplus and employment benefits expense by locality of registered address (LAU2): 2021-2020

Note: The footprint of large enterprises is being allocated to the registered address of their respective headquarters, even if such enterprises may operate through branches across various localities.

Map 3. Aggregated gross investment in tangible non-current assets by locality of registered address (LAU2): 2021

SBS Map 3

Note: The footprint of large enterprises is being allocated to the registered address of their respective headquarters, even if such enterprises may operate through branches across various localities.

Notes

Graphical Illustration of MALTA by LAU 1 Classification

Districts classification:

Southern Harbour
Bormla; Il-Fgura; Floriana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.

Northern Harbour
Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.

South Eastern
Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.

Western
Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.

Northern
Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.

Gozo and Comino
Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Graphical Illustration of MALTA by LAU 2 Classification

Key
1 Valletta 18 Floriana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
Structural Business Statistics 2021-01
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content