Publications

Statistika tat-Trasport – l-edizzjoni tal-2023 (sena ta’ riferenza 2022)

Data tal-pubblikazzjoni: 12 ta’ Marzu 2024
Taqsira:

Il-pubblikazzjoni tal-Istatistika dwar it-Trasport – l-edizzjoni tal-2023, hija oħra fis-sensiela taʼ pubblikazzjonijiet tal-NSO dwar it-trasport. Bħalma ġara fl-edizzjonijiet taʼ qabel, hija tippreżenta ġabra ta’ statistika dettaljata dwar it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija bit-triq, bil-baħar, u bl-ajru matul l-2022. It-tagħrif mogħti jagħmel din il-pubblikazzjoni waħda siewja għal diversi partijiet interessati, fosthom negozji, esperti fl-ippjanar urban u konsulenti fit-tmexxija  tal-portijiet.

Il-kummentarji dettaljati u t-tabelli, ċarts u mapep li jidhru magħhom jagħtu stampa aħjar dwar l-aspetti ewlenin ta’ din il-pubblikazzjoni. Barra minn hekk, l-istatistika mogħtija turi wkoll l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 matul is-snin ippreżentati.

Il-Punti Ewlenin tal-Pubblikazzjoni:

It-Trasport bl-Ajru

Fl-2022 …

… it-traffiku tal-passiġġieri fl-MIA laħaq b’kollox il-5,861,640.

… l-Italja u r-Renju Unit baqgħu l-aktar żewġ destinazzjonijiet popolari f’termini tal-moviment totali tal-passiġġieri, u rreġistraw 1,322,699 u 1,060,264 moviment tal-passiġġieri, rispettivament.

It-Trasport bil-Baħar

Fl-2022 …

… l-istokk ta’ bastimenti rreġistrati taħt il-bandiera Maltija laħaq it-8,644.

… l-irkib tal-vapuri tal-kruċieri minn Malta żdied bi 63,187, filwaqt li l-inżul tal-passiġġieri tagħhom f’Malta żdied bi 62,359 fuq l-2021.

… ir-rata medja ta’ passiġġieri u vetturi għal kull vjaġġ li qasam bejn Malta u Għawdex laħqet il-140 u t-48 rispettivament.

… il-passiġġieri li nġarru bejn il-Belt Valletta u t-Tlitt Ibliet ammontaw għal 421,944, filwaqt li dawk li nġarru bejn il-Belt Valletta u Tas-Sliema ammontaw għal 688,487.

It-Trasport bit-Triq

Fl-2022 …

… l-għadd ta’ aċċidenti tat-traffiku rrappurtati żdied b’1,578 fuq is-sena ta’ qabel, u laħaq 15,713, b’34.2 fil-mija tagħhom ikunu rreġistrati fid-distrett tat-Tramuntana tal-Port.

…  it-tidrib tat-traffiku żdied b’5.0 fil-mija fuq l-2021.

… il-ġrieħi li ġarrbu 11-il sewwieq, passiġġier wieħed, 15-il persuna bil-mixi u rikkieb ta’ serkin taż-żwiemel irriżultaw fatali.

… l-istokk ta’ vetturi bil-mutur liċenzjati żdied b’rata netta medja ta’ 33 vettura kuljum.

… il-karozzi tal-passiġġieri ammontaw għal 74.7 fil-mija tat-total ta’ vetturi bil-mutur liċenzjati, filwaqt li l-iscooters li jitħaddmu bl-elettriku rreġistraw l-akbar żieda fuq l-2021.

… 58.7 fil-mija tal-vetturi bil-mutur liċenzjati kellhom magni petrol.

… vetturi bil-mutur li jaħdmu b’enerġija alternattiva rreġistraw żieda ta’ 54.9 fil-mija fuq l-2021.

… Il-vetturi ġodda li ngħataw liċenzja ġdida ammontaw għal 23,016, jew 9.4 fil-mija aktar mill-2021.

… 66.5 fil-mija tal-vetturi bil-mutur li ngħataw liċenzja ġdida kienu ġodda.

… in-numru ta’ vetturi bil-mutur liċenzjati għal kull 1,000 resident niżel għal 784 minn 794 fl-2021.

… Id-distrett ta’ Għawdex u Kemmuna rreġistra l-akbar għadd ta’ vetturi għal kull 1,000 resident b’1,053, filwaqt li t-Tramuntana tal-Port rreġistra l-inqas proporzjon b’673 vettura għal kull 1,000 resident.

… b’kollox insterqu 309 vetturi, żieda ta’ 27.2 fil-mija fuq l-2021.

… b’kollox inħarġu 308,444 kontravenzjoni marbutin mat-trasport mill-Pulizija, mill-Gwardjani u minn Transport Malta. Il-kontravenzjonijiet mill-kameras tas-sewqan qawwi laħqu l-50,782 jew medja ta’ 139 kuljum.

… 36.8 fil-mija ta’ dawk b’liċenzja tas-sewqan kellhom bejn l-40 u d-59 sena.

… il-vjaġġi tan-nies bit-Trasport Pubbliku laħqu d-49,222,425; żieda ta’ 39.8 fil-mija fuq l-2021.

… b’2,321 miljun km jew 79.5 fil-mija tad-distanza kollha vvjaġġata, il-karozzi tal-passiġġieri kienu l-aktar tip ta’ vetturi misjuqa.

 

Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content