News Releases

Il-Prodott Domestiku Gross Reġjonali: 2022
NR227/2023
Data tal-Ħruġ: 20 taʼ Diċembru 2023

L-istatistika tal-popolazzjoni u l-istatistika tal-PDG ras għal ras fil-livell NUTS 3 mhumiex qed jiġu mogħtijin f’din l-istqarrija tal-aħbarijiet minħabba n-nuqqas temporanju ta’ serje kronoloġika tal-popolazzjoni li tirriżulta minn reviżjonijiet marbuta maċ-Ċensiment tal-popolazzjoni u d-djar tal-2021. Ir-reviżjonijiet tal-popolazzjoni u t-tiġdid tas-serje kronoloġika mistennija jkunu aċċessibbli fl-ewwel kwart tal-2024.

Stimi proviżorji għall-2022 juru li sehem Għawdex u Kemmuna għall-Prodott Domestiku Gross nazzjonali, fʼtermini nominali, kien taʼ 4.1 fil-mija jew €712.7-il miljun.

Wood letter of GDP abbreviation with hand writing definition

Il-Profil tal-Valur Miżjud Gross (VMG) Reġjonali

Fl-2022, il-VMG bi prezzijiet bażiċi fir-reġjuni ta’ Malta, u Għawdex u Kemmuna kien stmat  €15,454.5 u €658.9 miljun rispettivament; li jirrifletti żidiet korrispondenti ta’ 15.3 u 14.8 fil-mija fuq l-2021 (Tabella nru 1). Ċarts nri 1 u 2 juru analiżi tal-kontribuzzjonijiet għall-VMG nazzjonali bl-industrija (A*10/11) u r-reġjun (NUTS 3).

Ċart nru 1. Sehem ir-reġjuni għall-VMG (B.1g) bl-industrija A-*10/11 u r-reġjun (NUTS 3)

No Data Found

Nota: Tagħrif dwar il-klassifikazzjonijiet tan-NACE Rev. 2 li jidhru fʼdin iċ-ċart jinsabu hawn.

Ċart nru 2. It-taqsim perċentwali tal-VMG reġjonali (B.1g) bl-industrija A*10/11 u r-reġjun (NUTS 3)

No Data Found

Nota: Tagħrif dwar il-klassifikazzjonijiet tan-NACE Rev. 2 li jidhru fʼdin iċ-ċart jinsabu hawn.

Ir-reġjun taʼ Malta

Fl-2022, l-industriji kollha rreġistraw żidiet fil-VMG . L-oqsma tal-Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi; it-Trasport u l-ħażna; l-Attivitajiet ta’ akkomodazzjoni u servizzi tal-ikel (Taqsimiet tan-NACE G, H u I) irreġistraw l-akbar tkabbir bi 43.1 fil-mija fuq l-2021 u kienu jirrappreżentaw l-akbar biċċa mill-VMG bi 18.8 fil-mija. L-oqsma li jinkludu l-Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi; l-Attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ appoġġ (Taqsimiet tan-NACE M u N) ikkontribwew għat-tieni l-akbar sehem tal-VMG (16.4 fil-mija). Dawn l-oqsma rreġistraw tkabbir ta’ 15.0 fil-mija fil-VMG meta mqabblin mal-2021 (Tabella nru 1, Ċart nru 3).

Ċart nru 3. Is-sehem perċentwali mogħti mill-industrija A*10/11 u r-reġjuni (NUTS 3) lill-VMG

No Data Found

Nota: Tagħrif dwar il-klassifikazzjonijiet tan-NACE Rev. 2 li jidhru fʼdin iċ-ċart jinsabu hawn.

Ir-reġjun ta Għawdex u Kemmuna

Fl-2022, il-maġġoranza tal-industriji rreġistraw żidiet fil-VMG meta mqabblin mas-sena taʼ qabel, bl-eċċezzjoni tal-industriji tal-Agrikoltura, il-forestrija u s-sajd (Taqsima tan-NACE A) u l-Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni (Taqsima tan-NACE K). L-oqsma tal-Amministrazzjoni pubblika u d-difiża; is-sigurtà soċjali obbligatorja; l-Edukazzjoni; l-Attivitajiet tas-saħħa tal-bniedem u l-ħidma soċjali (Taqsimiet tan-NACE O, P u Q) kienu jirrappreżentaw l-akbar sehem tal-VMG b’24.5 fil-mija u rreġistraw żieda ta’ 6.1 fil-mija fuq l-2021. L-industriji li jinkludu l-Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi; it-Trasport u l-ħażna; l-Attivitajiet ta’ akkomodazzjoni u ta’ servizz tal-ikel (Taqsimiet tan-NACE G, H u I) kienu jirrappreżentaw it-tieni l-akbar sehem tal-VMG b’21.2 fil-mija u rreġistraw tkabbir ta’ 38.1 fil-mija fuq l-2021 (Tabella nru 1, Ċart nru 3).

Il-Prodott Domestiku Gross Reġjonali

Fl-2022, il-PDG fʼtermini nominali fir-reġjuni ta’ Malta, u Għawdex u Kemmuna kien stmat taʼ €16,717.4 u €712.7-il miljun rispettivament, li jikkorrispondu għal 95.8 u 4.1 fil-mija tal-PDG nazzjonali fʼtermini nominali.

L-Impjiegi

Fl-2022, l-industriji kollha fir-reġjun ta’ Malta rreġistraw żidiet fl-impjiegi meta mqabblin mas-sena ta’ qabel. L-akbar żidiet perċentwali rriżultaw fl-attivitajiet ekonomiċi relatati mal-Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi; l-Attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ appoġġ (Taqsimiet tan-NACE M u N); u tal-Kostruzzjoni (Taqsima tan-NACE F), li rreġistraw tkabbir ta’ 14.2 u 11.8 fil-mija rispettivament (Tabella nru 3).

Kważi l-industriji kollha fir-reġjun ta’ Għawdex u Kemmuna rreġistraw żidiet fl-impjiegi matul l-2022, għajr għal tnaqqisa fil-qasam tal-Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni (Taqsima tan-NACE K). L-industrija relatata mal-Agrikoltura, il-forestrija u s-sajd (Taqsima tan-NACE A) żammet l-istess ammont ta’ impjiegi bħall-2021. L-akbar żieda kienet irreġistrata fl-attività ekonomika relatata mal-kostruzzjoni (Taqsima tan-NACE F) bʼrata ta’ tkabbir 12.7 fil-mija (Tabella nru 3).

Tables

Methodological Notes

1. All data in this news release is in line with the European System of Accounts (ESA 2010) (ISBN 978-92-79-31242-7) and the manual on Regional Accounts Methods (ISBN 978-92-79-32357-7). The European System of National and Regional Accounts is an internationally compatible accounting framework for a systematic and detailed description of a total economy (whether this is a region, a country, or a group of countries), its components, and its relations with other total economies. Regional accounts are a regional specification of the corresponding accounts of the total economy.

2. The estimates of the national Gross Value Added (GVA) correspond to the news release Gross Domestic Product: Q2/2023 – NR158/2023 for 2018 and Gross Domestic Product: Q3/2023 – NR214/2023 for 2019-2022.

3. GVA estimates in this news release are based on the Production Approach. The estimates of regional GVA at basic prices using the Production Approach is equivalent to the difference between output at basic prices and intermediate consumption at purchasers’ prices of industries physically located in each of the respective regions. Regional GDP is defined as regional GVA plus taxes less subsidies on products. Regional GDP is not a measure of income or financial well-being but strictly relates to the economic activity prevailing in a particular region.

4.  The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) provides a uniform breakdown of the economic territory of the European Union. The NUTS is the territorial classification for the compilation of regional accounts. The economic territory of a country can be divided into regional territories and the extra-regio territory. For the purpose of regional accounts, MALTA is divided as follows:
NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
MALTA MTMT0 MT00
      Malta MT001
      Gozo and Comino MT002
      Extra-Regio MTZMTZZMTZZZ
The regional territory includes the region that is part of the geographic territory of a country and any free zones, including bonded warehouses and factories under customs control in the region. The extra-regio territory is made up of parts of the economic territory of a country that cannot be attached directly to a single region.
 
5. Data users must be aware that the industrial activities of the General Government at national level are spread over 21 different NACE categories (at A88 divisions) and include local councils and extra-budgetary units that are financially dependent on Government. Public administration and defence; compulsory social security (NACE 84) is the largest division and, in terms of GVA, represented approximately 42.7 per cent of the General Government sector in 2022.
 
6.  Total employed persons (Table 3) includes full-time employees, employees with a part-time job as their primary occupation, and self-employed. Employment data is based on administrative records from JobsPlus. Employment data at national level for 2018 correspond with Table 2 of news release Regional Labour Supply by Place of Residence and Work: 2018-2020 – NR179/2021, employment data for 2019 correspond with Table 2 of news release Regional Labour Supply by Place of Residence and Work: 2021 – NR 175/2022, while employment data for years 2020-2022 correspond with Table 2 of news release Regional Labour Supply by Place of Residence and Work: 2022 – NR 174/2023.
 
7. This news release is being published at NACE Rev. 2 at A*10/11. Employment data provided by JobsPlus for the period 2018-2022 are subject to revision.
 
8. Statistics in this news release should be interpreted in the context of the COVID-19 situation.
 
9. More information relating to this news release may be accessed at:
 
10. References to this news release are to be cited appropriately.
 
11.  A detailed news release calendar is available online.
 
12. European statistics related to Regional GVA and GDP are available here.
 
13. For further assistance send your request through our online request form.
Il-Prodott Domestiku Gross Reġjonali: 2022
NR227/2023
Data tal-Ħruġ: 20 taʼ Diċembru 2023

L-istatistika tal-popolazzjoni u l-istatistika tal-PDG ras għal ras fil-livell NUTS 3 mhumiex qed jiġu mogħtijin f’din l-istqarrija tal-aħbarijiet minħabba n-nuqqas temporanju ta’ serje kronoloġika tal-popolazzjoni li tirriżulta minn reviżjonijiet marbuta maċ-Ċensiment tal-popolazzjoni u d-djar tal-2021. Ir-reviżjonijiet tal-popolazzjoni u t-tiġdid tas-serje kronoloġika mistennija jkunu aċċessibbli fl-ewwel kwart tal-2024.

Wood letter of GDP abbreviation with hand writing definition
  • Stimi għall-2022 jindikaw li l-kontribut tar-reġjun ta’ Għawdex u Kemmuna għall-PDG nazzjonali kien jammonta għal 4.1 fil-mija.
  • Fl-2022, il-VMG bi prezzijiet bażiċi fir-reġjuni ta’ Malta u, Għawdex u Kemmuna żdied bi 15.3 fil-mija u 14.8 fil-mija, rispettivament, fuq l-2021.
  • Meta mqabbla mar-reġjun ta’ Malta, l-ekonomija ta’ Għawdex u Kemmuna hija kkaratterizzata minn proporzjon ogħla ta’ attivitajiet ekonomiċi li jirriżultaw mill-Amministrazzjoni pubblika u d-difiża; is-sigurtà soċjali obbligatorja; l-Edukazzjoni; u l-Attivitajiet tas-saħħa tal-bniedem u ħidma soċjali (Taqsimiet tan-NACE O, P u Q)
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content