News Releases

L-Aċċidenti tat-Traffiku: It-Tieni Kwart tal-2023
NR141/2023
Data tal-Ħruġ: 07 taʼ Awwissu 2023
Matul it-tieni kwart tal-2023, l-aċċidenti tat-traffiku żdiedu, filwaqt li l-persuni midruba fihom naqsu meta mqabblin mal-istess perjodu fis-sena taʼ qabel. L-imwiet fl-aċċidenti tat-traffiku kienu jgħoddu erbgħa.

Car,Turned,Upside-down,After,Road,Collision,And,Reflection,In,The

L-għadd taʼ aċċidenti tat-traffiku rrappurtati tul it-tieni kwart tal-2023 laħaq l-4,264, li huwa żieda taʼ 0.6 fil-mija fuq l-istess żmien fl-2022. L-akbar numru taʼ aċċidenti ġew irreġistrati fid-distrett tat-Tramuntana tal-Port bʼ1,554 każ jew 36.4 fil-mija tal-aċċidenti kollha (Tabella nru 1).

It-tidrib fl-aċċidenti tat-traffiku naqas bi 2.4 fil-mija sabiex niżel għal 444 meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2022. Il-persuni midrubin gravi ammontaw għal 112, u kienu magħmulin minn 64 sewwieq, 25 passiġġier u 23 persuna miexja/ċiklisti/oħrajn. It-tidrib sofrut minn żewġ sewwieqa u żewġ passiġġieri kien fatali (Tabelli nri 4-6). Matul it-tieni kwart tal-2023, l-imwiet mill-aċċidenti tat-traffiku naqsu bi tnejn meta mqabblin mal-istess perjodu fl-2022 (Ċart nru 1).

L-akbar għadd taʼ dawk li ndarbu gravi kienu rġiel (80.4 fil-mija). Barra minn hekk, il-persuni li mietu fl-aċċidenti tat-traffiku kienu tlett irġiel u mara. 37.4 fil-mija tat-tidrib kien jinvolvi persuni taʼ bejn is-26 u l-40 sena (Tabella nru 5).

Ċart nru 1. L-aċċidenti tat-traffiku u l-imwiet, biż-żmien

No Data Found

L-akbar għadd taʼ tidrib mill-aċċidenti tat-traffiku (54.1 fil-mija) kien jolqot karrozzi tal-passiġġieri. Warajhom, ġew dawk l-aċċidenti li kienu jinvolvu l-muturi (30.4 fil-mija) u l-vetturi tal-ġarr tal-merkanzija (4.3 fil-mija). L-erbat imwiet kienu jinvolvu ħabta bejn vettura u oħra li ħalliet sewwieq mejjet, ħabta taʼ vettura maʼ proprjetà li ħalliet sewwieq mejjet, ħabta bejn vettura u oħra li ħalliet passiġġier mejjet u ħabta taʼ vettura maʼ proprjetà li ħalliet passiġġier mejjet. L-għadd taʼ ċiklisti li kienu involuti fʼaċċidenti tat-traffiku laħqu erbgħa, li tlieta minnhom indarbu ħafif u l-ieħor indarab gravi (Tabelli nri 6 u 7). It-tidrib ikkaġunat minn ħbit bejn vetturi kien jifforma l-akbar numru taʼ tidrib bʼ68.7 fil-mija tat-tidrib kollu li ġara fʼdawn l-aċċidenti tat-traffiku (Tabella nru 7).

Fil-jum tal-Ġimgħa ġraw kemm l-akbar għadd taʼ tidrib bʼ74 tidriba, filwaqt li l-akbar għadd taʼ aċċidenti ġraw fil-jum tat-Tlieta bʼ690 każ jew 16.2 fil-mija tat-total (Tabella nru 8). Il-maġġoranza tal-aċċidenti tat-traffiku seħħew fil-ħin taʼ bejn nofsinhar u t-tlieta (12:00-14:59) bʼ967 każ jew 22.7 fil-mija tat-total; segwiti minn dawk li ġraw bejn id-disgħa u nofsinhar (09:00-11:59) bʼ876 każ. L-inqas għadd taʼ aċċidenti ġraw bejn it-tlieta u s-sitta taʼ filgħodu (03:00-05:59) bʼ69 każ (Tabella nru 9).

L-ogħla inċidenza taʼ aċċidenti tat-traffiku kienu rreġistrati fʼBirkirkara bʼ278 każ, segwit bʼĦal Qormi u San Pawl il-Baħar, bʼ238 u bʼ212 każ rispettivament (Tabella nru 10, Mappa nru 1 u Ċart nru 5).

Taʼ Kerċem u Il-Fontana rreġistraw anqas minn ħames aċċidenti tat-traffiku. (Mappa nru 1 u Tabella nru 10).

Mappa nru 1. L-aċċidenti tat-traffiku bil-lokalità: April-Ġunju 2023

Id-distrett tan-Nofsinhar tal-Port u d-distrett tat-Tramuntana tal-Port urew żieda fl-aċċidenti tat-traffiku, mentri d-distretti l-oħrajn kollha wrew tnaqqis meta mqabblin mat-tieni kwart tas-sena taʼ qabel. Id-distrett tat-Tramuntana tal-Port irreġistra l-ogħla żieda fil-persentaġġ tal-aċċidenti tat-traffiku bʼ10.0 fil-mija, segwit mid-distrett tan-Nofsinhar tal-Port bʼżieda taʼ 5.4 fil-mija (Tabella nru 1 u Mappa nru 2).

Mappa nru 2. It-tibdil perċentwali fl-aċċidenti tat-traffiku bid-distrett: April-Ġunju 2023/2022

Additional Tables and Charts

Chart 2. Road traffic casualties by age group and gender

April-June 2023

No Data Found

Chart 3. Percentage distribution of road traffic casualties by day of the week

April-June 2023

No Data Found

Note: Totals may not add up due to rounding

Chart 4. Road traffic accidents by time bracket and day of the week

April-June 2023

No Data Found

Chart 5. Top 10 localities for road traffic accidents

April-June 2023

No Data Found

Methodological Notes

1. Road traffic accidents data is compiled from administrative information provided by the Police Department and the Malta Insurance Association (Guard and Warden Service House Limited).

2. Definitions:

a. Total road traffic accidents consist of the road traffic accidents involving casualties (Police reports) and the minor road traffic accidents without casualties (Police and Warden reports).

b. Non-injury (minor) road traffic accidents refer to accidents assessed by Wardens and/or the Police involving at least one vehicle and in which no persons are injured. Non-injury road traffic accidents which are either not reported or directly reported to Insurance Agencies by means of the Traffic Accident Form (i.e. where no Police or Wardens are called on the accident scene and are settled by the completion of the relevant form) are not accounted for.

c. Insignificant injury is determined by the Police as the sustaining of a very minimal injury (e.g. bruise, scratch, etc.) or shock due to accident which, in most cases, requires very basic treatment or no treatment at all.

d. The definition of slight injury is as listed in Art. 221 et sequitur of the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta.

e. The definition of grievous injury is as listed in Art. 216 et sequitur of the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta.

f. UNECE defines road fatal injury as: “Any person who was killed outright or who died within 30 days as a result of the accident”.

g. Road traffic accident fatalities data may be subject to revisions.  For certain cases, the NSO may need to wait for the cause of the fatality to be duly established by the conclusions of Magisterial Inquiry.

3. The casualty-to-accident ratio indicates the risk level of suffering an injury in an accident. Therefore, a higher percentage rate means that the corresponding accidents were more serious (i.e. more persons were injured).

4. Data is subject to revision.

5. More information relating to this news release may be accessed at:

Sources and Methods
Statistical Concepts 
LAU Classification
NUTS Classification

6. References to this news release are to be cited appropriately.

7. Statistics in this News Release should be interpreted in the context of the COVID-19 situation.

8. A detailed news release calendar is available online.

L-Aċċidenti tat-Traffiku: It-Tieni Kwart tal-2023
NR141/2023
Data tal-Ħruġ: 07 taʼ Awwissu 2023
Car,Turned,Upside-down,After,Road,Collision,And,Reflection,In,The
  • Matul it-tieni kwart tal-2023, ġraw erbaʼ aċċidenti tat-traffiku fatali, li involvew tlett irġiel u mara.
  • Matul it-tieni kwart tal-2023, l-aċċidenti tat-traffiku żdiedu bʼ0.6 fil-mija, filwaqt li t-tidrib naqas bi 2.4 fil-mija meta mqabblin mal-istess żmien fl-2022.
  • Fit-tieni kwart tal-2023, l-akbar għadd taʼ aċċidenti tat-traffiku ġraw fil-jum tat-Tlieta bʼ690 każ jew 16.2 fil-mija tat-total.
  • L-akbar għadd taʼ aċċidenti tat-traffiku kien irreġistrat fʼBirkirkara bʼ278 każ.
Graphical Illustration of MALTA by LAU1 Classification
Map REgions

Districts classification

Southern Harbour

Bormla; Il-Fgura; Il-Furjana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.

Northern Harbour

Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.

South Eastern

Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.

Western

Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.

Northern

Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.

Gozo and Comino

Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Graphical Illustration of MALTA by LAU2 Classification
Methodological Map
Key
1 Valletta 18 Il-Furjana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content