News Releases

Il-Jeddijiet għall-Pensjoni: 2021
NR031/2024,
Data tal-Ħruġ: 16 taʼ Frar 2024
Sal-aħħar tal-2021, il-jeddijiet għall-pensjoni ta’ Malta kienu ta’ €37.5 biljun; 244.4 fil-mija tal-PDG nazzjonali.

Rear view shot of a senior couple sitting on a wooden bench in the park

Il-jeddijiet għall-pensjoni f’Malta 

Il-jeddijiet akkumulati għall-pensjoni (ADLs) jirrappreżentaw il-valur preżenti tal-pensjonijiet li għandhom jitħallsu fil-ġejjieni skont il-jeddijijiet akkumulati mill-kontributuri matul ħajjithom. Fi kliem ieħor, dan juri kemm ikun jiswa biex jitħallsu l-obbligazzjonijiet tal-pensjonijiet pendenti kieku l-iskema tal-pensjoni kellha, teoretikament, tingħalaq.  

Dawn il-jeddijiet jipprovdu żewġ perspettivi differenti; il-jeddijiet (i) tal-unitajiet domestiċi (kredituri) ekwivalenti għall-obbligazzjonijiet (ii) tal-gvern (debitur). 

Suppożizzjonijiet ewlenin 

Kienet applikata rata ta’ skont reali ta’ tnejn fil-mija sabiex ikun stabbilit il-valur preżenti tal-jeddijiet għall-pensjoni ta’ Malta sa tmiem l-2021. Kienet imbassra wkoll rata ta’ inflazzjoni ta’ tnejn fil-mija, u għalhekk kienet ikkunsidrata rata ta’ skont nominali ta’ erbgħa fil-mija. Dawn is-suppożizzjonijiet huma stabbiliti mil-linji Gwida miġbura mill-Eurostat u l-Bank Ċentrali Ewropew, u li jimxu magħhom l-Istati Membri kollha sabiex ikun jistaʼ jsir it-tqabbil fuq livell ġeografiku1. 

Is-suppożizzjoni dwar it-tkabbir tal-pagi li tinsab fir-Rapport tal-Kummissjoni Ewropea 2024 dwar it-Tixjiħ intużat biex ikun maħdum l-iżvilupp tal-pagi, filwaqt li l-istennija tal-għomor kienet stabbilita permezz tal-aħħar tbassir tal-EUROPOP (2023). 

Riżultati 

Sal-aħħar tal-2021, il-jeddijiet kollha għall-pensjoni taʼ Malta laħqu €37.5 biljun, li jiġu daqs 244.4 fil-mija tal-PDG nazzjonali. Il-pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali kienu jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira ta’ dawn il-jeddijiet, li jammontaw għal €34.7 biljun jew 92.6 fil-mija tat-total (Tabella nru 1). Is-7.4 fil-mija l-oħra huma jeddijiet tal-Pensjonijiet tas-Servizz (Ċart nru 1).

Tabella nru 1. Il-jeddijiet għall-pensjonijiet

Description Service Social Security Total
Pension Entitlements € billion 2.8 34.7 37.5
% of GDP 18.1 226.3 244.4

Nota: Il-PDG kif maħruġ fl-Istqarrija tal-Aħbarijiet tal-NSO News Release 214/2023.

Ċart nru 1. Il-jeddijiet għall-pensjonijiet maqsumin bl-iskema u bħala persentaġġ tal-jeddijiet kollha

No Data Found

Il-kontribuzzjonijiet soċjali laħqu bʼkollox ż-€2.3 biljuni, li 99.6 fil-mija tagħhom qed jintużaw biex tkun sostnuta s-sistema tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali u l-bqija isostnu il-pensjonijiet tas-Servizz (Tabella nru 2). Sal-aħħar tal-2021, kien hemm 407,238 persuna fl-età tax-xogħol b’kontribuzzjonijiet imħallsa jew akkreditati; li minnhom 82,882 jew 20.4 fil-mija huma barranin b’permess ta’ residenza (Ċart nru 2).

Ċart nru 2. Il-kontributuri bin-nazzjonalità

2018

No Data Found

2021

No Data Found

Barra minn hekk, kien hemm €1.0 biljun fi ħlasijiet tal-pensjoni, li €0.8 taʼ biljun minnhom marru għal riċevituri ta’ pensjonijiet marbutin max-Xjuħija. Meta mqabbel mal-eżerċizzju tal-2018, il-pensjonijiet żdiedu bi 15.2 fil-mija (Ċart nru 3).

Ċart nru 3. In-nefqa fuq il-pensjonijiet bit-tip

No Data Found

Analiżi tas-sensittività 

Barra mir-rata standard ta’ skont ta’ tnejn fil-mija, ir-robustezza tar-riżultati tinsilet ukoll mir-rati ta’ skont differenti għall-mudell tal-jeddijiet akkumulati għall-pensjoni (ADLs) ta’ Malta. B’mod partikolari, il-jeddijiet kienu stmati mill-ġdid bl-użu ta’ rati ta’ skont ta’ wieħed fil-mija u taʼ tlieta fil-mija. Bit-tbassir ta’ rata ta’ skont ta’ wieħed fil-mija joħorġu obbligi ta’ pensjoni ogħla bʼ26.8 fil-mija fejn il-kont jitlaʼ għal €47.5 biljun. Bil-maqlub, l-obbligazzjonijiet tal-pensjonijiet jonqsu bi 19.2 fil-mija u jinżlu għal €30.3 biljun meta tintuża rata ta’ skont ta’ tlieta fil-mija (Tabella nru 2).

Ċart nru 4. Il-jeddijiet għall-pensjonijiet bir-rata taʼ skont

Fl-2021, il-jeddijiet għall-pensjoni ta’ Malta ammontaw għal 244.4 fil-mija tal-PDG. Din kienet il-ħames l-inqas perċentwal fost 27 pajjiż Ewropew (24 Stat Membru tal-UE, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvizzera) li għalihom bħalissa hemm it-tagħrif. L-ogħla proporzjon kien irrappurtat minn Spanja (507.0 fil-mija), bl-Awstrija (464.0 fil-mija) fit-tieni post u l-Italja (443.0 fil-mija) fit-tielet post. B’kuntrast, id-Danimarka rreġistrat l-inqas sehem, bl-obbligi tagħha jammontaw għal 94.0 fil-mija tal-PDG, segwita mil-Irlanda (177.0 fil-mija) u l-Bulgarija (211.0 fil-mija) (Ċart nru 5).

Ċart nru 5. Il-jeddijiet għall-pensjonijiet bil-pajjiż bħala persentaġġ tal-PDG

Sors: Eurostat.
Nota: M’hemmx tagħrif għall-Greċja, il-Polonja u r-Rumanija.

1 Aktar dettalji, inkluż ħoloq għad-dokumenti ta’ riferenza, jinstabu fin-nota metodoloġika nru 4.

Methodological Notes

1. Following the requirements established in both the European System of Accounts (ESA 2010; EU Regulation 549 of 2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013) and System of National Accounts (SNA 2008), EU Member States are required to record their total pension entitlements accrued by members of employment-related pension schemes or social security pension schemes. Mandatory transmissions of the supplementary table are performed every 3 years.

2. The rows of the supplementary table (Table 29), as transmitted to Eurostat, are defined as follows:

1. The opening stock of pension entitlements (equal to the closing stock of the previous year).

2.1  Actual social contributions made by employers during the reference year.

2.2  Balancing item for defined benefit pension schemes, recording any changes in entitlements not included in any other rows of Table 29.

2.3  Actual social contributions made by employees during the reference year.

2.4 Relates to the property income earned, or imputed on the schemes. This is equivalent to the unwinding of the discount rate, equal to the nominal discount rate for the base year multiplied with the pension entitlements recorded at the beginning of the year.

3. The imputed transactions of social security pension schemes. This row is used as a balancing item for social security pension schemes. Therefore, figures may be either positive or negative, with a positive value implying that the discount rate is lower than the scheme’s annual rate of return.

4. Pension payments made during the year.

5. Changes in pension entitlements due to contributions and pension benefits.

6. Amount of entitlements transacted from one pension fund to another.

7. Changes in entitlements due to any pension reforms introduced during the year.

8. Changes in entitlements due to changes made to the key model assumptions, such as the discount rate, wage rate and inflation rate.

9. Other changes to the volume of assets that are not classified under row 8. 

10. Total pension entitlements recorded at the end of the year. 

3. In 2015, the National Statistics Office (NSO) embarked on a project in collaboration with the Research Centre for Generational Contracts (RCG) at Freiburg University to compile a suitable model able to estimate Malta’s pension entitlements for its two pension systems; (i) the Social Security Pension system and (ii) the Treasury Pension system.

Anonymised data was collected for each of the reference years and inputted into the ADLs model. Data used included current pensioners’ micro data, reflecting each individual’s pension intake categorised by type of pension payment (Old Age, Survivors or Disability), and contributions micro data, where for each individual the number of contributions paid were categorised by class (1 to 3). Credited contributions given to each eligible person along with data on person’s wage history (from 1982 onwards, when available) were also covered in the contributions database.

The model takes a forward-looking approach to estimating pension entitlements, making use of each current contributor’s historical data to project their future entitlements. No projection is required for current pensioners as they have already accrued their full pension rights.

4. The present value of future pension rights is determined by applying a real discount rate of 2 per cent to the model, or a nominal rate of 4 per cent with the inflation target being 2 per cent in line with both the European Central Bank’s (ECB) target over the medium term and the Ageing Working Group’s (AWG) long-term price inflation assumptions. This represents one of a set of standard assumptions established in the Eurostat/ECB Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts and which all countries, bar different inflation targets set by Poland, Romania (both 2.5 per cent) and Hungary (3 per cent), applied in their calculations to ensure comparable results.

Furthermore, the Projected Benefit Obligation (PBO) approach, taking into consideration future wage increases when applying wage indexation rules to pension payment increases, is the selected estimation technique. Other standard assumptions include the use of: (i) the latest (2023) EUROPOP life expectancy assumptions categorised by gender and (ii) the labour productivity growth forecasts from the 2024 AWG assumptions to project future wage growth.

Pension Technical Guide (2020 edition)
2024 Ageing Working Group

5. It needs to be stressed that ADLs are not to be used as an indicator of fiscal sustainability as only entitlements up to the reference year are considered, implying a limited time horizon. Furthermore, all present or future assets of the pension systems, which are a crucial element one needs to take into consideration when assessing the long-term sustainability of any pension system are being disregarded in the study.

6. The System for the Administration of Social Benefits (SABS), held by the Ministry for Social Policy and Children’s Rights, was used to obtain both the pensioners micro data for the Social Security pension scheme and also the contributors’ micro data. Separately, the Ministry also provided the micro data for Service pensioners.

7. Glossary:

7.1  Accrued-to-date pension entitlements (ADLs) amount to the present value of pensions to be paid in future periods to members of a pension system based on their acquired accrued rights. Hence, it represents the current cost to settle the outstanding pension liabilities if the pension scheme was to be closed. ADLs are equivalent to the sum of social contributions paid by current contributors together with the remaining pension entitlements of existing pensioners.

7.2  In Defined Benefit (DB) pension schemes a formula is used to determine the amount of pension benefits to be paid to each individual, normally taking into consideration years of service, the person’s salary over a certain period of time, the age at retirement and the pension indexation rules.

7.3  Disability Pensions are benefits paid to persons below the legal/standard retirement age suffering from a disability which prevents them from working or earning above a certain minimum level as legislated. 

7.4  The Discount Rate represents an interest rate used to convert a future sum of money to its present value.

7.5  The Gross Domestic Product (GDP) is the total value of all goods and services produced, deducting the value of any goods and services used in their production within a certain period in a country.

7.6  The Inflation Rate is the rate at which the general level of prices for goods and services is increasing during a particular reference period.

7.7  Old Age Pensions are benefits paid to persons who have retired from gainful employment at the legal/standard retirement age, in return for years of service and/or social insurance payments.

7.8  Pension Indexation refers to the method used to update pensions on an annual basis. In Malta’s case, pensions are updated by a sum equivalent to 70 per cent growth in average national wage and 30 per cent of the inflation rate.

7.9  The Present Value represents the current worth of a future sum of money.

7.10  The Projected Benefit Obligations (PBO) approach takes into consideration future wage increases, obtained either through promotions or a general increase in wages, when estimating the ADLs of a pension system.

7.11  Survivors Pensions are paid to the close relatives (wife or children) of a deceased person who would have been eligible to receive an old age pension upon reaching retirement age.

7.12  Working age implies persons between the ages of 15 and 64.

8. Figures may not add up due to rounding.

9. References to this news release are to be cited appropriately. For guidance on access and re-use of data please visit our dedicated webpage.

10. A detailed news release calendar is available online.

11. Further details on Malta’s pension system.
 
12. European statistics comparable to data in this News Release are available here.
 
13. For further assistance send your request through our online request form.
Il-Jeddijiet għall-Pensjoni: 2021
NR031/2024
Data tal-Ħruġ: 16 taʼ Frar 2024
Rear view shot of a senior couple sitting on a wooden bench in the park
  • Fl-2021, il-jeddijiet għall-pensjoni ta’ Malta kienu ta’ €37.5 biljun jew 244.4 fil-mija tal-PDG tal-pajjiż.
  • Il-biċċa l-kbira ta’ dawn il-jeddijiet kienu marbutin mal-Pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u kienu jilħqu €34.7 biljun jew 92.6 fil-mija tal-jeddijiet kollha.
  • Kien hemm 407,238 persuna fl-età tax-xogħol b’kontribuzzjonijiet imħallsa jew akkreditati; li 20.4 fil-mija minnhom huma barranin.
  • Fl-2021, il-ħlasijiet tal-pensjonijiet għaddew il-€1.0 biljun, filwaqt li 80.3 fil-mija minnhom marru għal dawk li jieħdu l-pensjonijiet tax-Xjuħija.
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content