News Releases

Il-Fatalitajiet fuq ix-Xogħol: 2022-2023
NR 069/2024
Data tal-Ħruġ: 19 taʼ April 2024
L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) irrappurtat 20 mewta fuq ix-xogħol fl-2022 u l-2023.

Crime,Scene,Chalk,Outline,Of,A,Dead,Body

F’din l-istqarrija tal-aħbarijiet, it-tagħrif mogħti jagħti ħarsa ġenerali lejn l-imwiet fuq il-post tax-xogħol li ġraw fl-2022 u l-2023. Kif turi Tabella nru 1, l-imwiet kollha fuq ix-xogħol li ġraw fl-aħħar sentejn kienu jinvolvu l-irġiel. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-vittmi kellhom bejn il-25 u l-34 sena jew 55 sena jew aktar (Tabella nru 2).

L-aċċidenti fatali fuq ix-xogħol ġraw l-aktar fid-distrett tan-Nofsinhar tal-Port, li kien segwit mid-distrett tat-Tramuntana tal-Port (Tabella nru 3). Sittin fil-mija tal-aċċidenti fatali li ġraw fl-aħħar sentejn kienu jinvolvu ċittadini Maltin; bl-40.0 fil-mija l-oħra kienu jinvolvu ċittadini mhux tal-UE (Tabella nru 4). Tlieta minn kull erbgħa aċċidenti fatali fuq ix-xogħol involvew impjegati (Tabella nru 5).

Ċart nru 1. L-għadd taʼ fatalitajiet fuq ix-xogħol maqsumin bis-sena

No Data Found

L-intrapriżi li jħaddmu bejn 50 u 249 impjegat irreġistraw l-akbar għadd taʼ mwiet fuq ix-xogħol. Min-naħa l-oħra, l-intrapriżi li jħaddmu minn 250 sa 499 impjegat ma rreġistraw l-ebda mewta fuq ix-xogħol (Tabella nru 6).

Aktar minn 90 fil-mija tal-imwiet kollha kienu kkawżati minn korrimenti fir-ras (Tabella nru 7). Dwar it-tip ta’ korrimenti li sofrew il-vittmi, matul l-2022 u l-2023, 18-il mewta fuq ix-xogħol involvew konkussjonijiet u korrimenti interni (Tabella nru 8).

Matul l-aħħar sentejn, 55 fil-mija tal-imwiet kollha fuq ix-xogħol ġraw fil-qasam tal-kostruzzjoni (Tabella nru 9). Il-biċċa l-kbira tal-imwiet fuq ix-xogħol (65.0 fil-mija) involvew vittmi li kienu f’impjiegi elementari (Tabella nru 10).

Fl-2022 u l-2023, ir-rata ta’ inċidenza kienet ta’ 5.3 u 1.7 rispettivament (Tabella nru 11).

Tables

Methodological Notes

1. The source of the data on fatal accidents at work is the Occupational Health and Safety Authority (OHSA).

2. Definitions:

Fatal accident refers to an accident which leads to the death of a victim within one year of the accident.

Self-employed persons are defined as persons who work in their own business, professional practice or farm for the purpose of earning a profit derived from the goods or services produced.

Employees are defined as persons who work for a public or private employer and who receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, payment by results or payment in kind.

● Other employment status refers to:

–  Family worker: Family workers are persons who help another member of the family to run an agricultural holding or other business, provided they are not considered as employees.

–  Trainee / Apprentice: Persons with an apprenticeship contract or in a situation in which vocational training predominates over productivity.

–  Other employment status.

●  The standardised incidence rate is defined as the weighted sum of the number of fatal accidents at work per 100,000 persons in employment.

3.  More information relating to this news release may be accessed at:

Statistical Concepts
Classifications:

LAU
Part of body injured
Type of injury
NACE
ISCO 2008

4. References to this news release are to be cited appropriately. For guidance on access and re-use of data please visit our dedicated webpage.

5. A detailed news release calendar is available online.

6. For further assistance send your request through our online request form.

Il-Fatalitajiet fuq ix-Xogħol: 2022-2023
NR 069/2024
Data tal-Ħruġ: 19 taʼ April 2024
Crime,Scene,Chalk,Outline,Of,A,Dead,Body
  • L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) irrappurtat 20 mewta fuq ix-xogħol fl-2022 u l-2023.
  • L-aċċidenti fatali fuq ix-xogħol ġraw l-aktar fid-distrett tan-Nofsinhar tal-Port.
  • 60 fil-mija tal-aċċidenti fatali li ġraw fl-aħħar sentejn kienu jinvolvu ċittadini Maltin.
  • 55 fil-mija tal-imwiet kollha fuq ix-xogħol ġraw fil-qasam tal-kostruzzjoni.
  • Il-biċċa l-kbira tal-imwiet fuq ix-xogħol (13-il fatalità jew 65.0 fil-mija tal-fatalitajiet kollha) involvew vittmi li kienu f’impjiegi elementari.

Notes

Graphical Illustration of MALTA by LAU 1 Classification

Districts classification:

Southern Harbour
Bormla; Il-Fgura; Floriana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.

Northern Harbour
Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.

South Eastern
Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.

Western
Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.

Northern
Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.

Gozo and Comino
Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Graphical Illustration of MALTA by LAU 2 Classification

Key
1 Valletta 18 Floriana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content