News Releases

L-Aċċidenti fuq ix-Xogħol: Lulju-Diċembru tal-2023
NR029/2024
Data tal-Ħruġ: 15 taʼ Frar 2024
Injury,At,Work.,Factory,Worker,Fell,Down,And,Injured,Shoulder
  • Bejn Lulju u Diċembru 2023, l-għadd taʼ klejms minħabba aċċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol naqsu bi 8.3 fil-mija meta mqabblin mal-istess perjodu tal-2022.
  • Terz taʼ dawk li weġġgħu fʼħidmithom għamlu tlett ijiem jew inqas neqsin mix-xogħol.
  • Il-biċċa l-kbira taʼ dawn l-aċċidenti kienu jolqtu ħaddiema fʼimpjiegi elementari.
  • Aktar minn 70 fil-mija taʼ dawk involuti fʼaċċidenti mhux fatali fuq il-postijiet tax-xogħol kienu Maltin.
  • Kienu rrappurtati erbaʼ aċċidenti fatali matul it-tieni nofs tal-2023.
L-Aċċidenti fuq ix-Xogħol: Lulju-Diċembru tal-2023
NR029/2024
Data tal-Ħruġ: 15 taʼ Frar 2024
Fit-tieni nofs tas-sena li għaddiet, l-għadd taʼ klejms għall-aċċidenti mhux fatali naqas bʼ102, jew 8.3 fil-mija, meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022. Erbgħa min-nies mietu fuq il-lant tax-xogħol fit-tieni nofs tas-sena.

Aċċidenti mhux fatali

Rekords amministrattivi juru li, fit-tieni nofs tal-2023, kienu rrappurtati 1,127 aċċident mhux fatali fuq il-post tax-xogħol.

L-akbar għadd taʼ dawn l-aċċidenti ġraw fil-qasam tal-Manifattura (15.5 fil-mija). Il-qasam tal-Kostruzzjoni kellu 141 jew 12.5 fil-mija tal-klejms, filwaqt li l-Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta’ vetturi u muturi rreġistra 136 jew 12.1 fil-mija taʼ dawn l-aċċidenti (Tabella nru 1). Terz taʼ dawk involuti kienu neqsin mix-xogħol għal tlett ijiem jew inqas, filwaqt li dawk li kienu neqsin mix-xogħol għal 21 jum jew aktar laħqu t-18.0 fil-mija (Tabella nru 2).

Fil-perjodu taʼ riferenza, il-biċċa l-kbira tal-aċċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol kienu jolqtu ħaddiema fʼimpjiegi elementari. Warajhom, kien hemm il-ħaddiema tas-sengħa (Tabella nru 3). Fejn jidħlu l-etajiet, 27.3 fil-mija taʼ dawn l-aċċidenti kienu jolqtu persuni li kellhom bejn il-35 u l-44 sena (Tabella nru 4). Fiż-żmien mifli minn din l-istqarrija, 73.3 fil-mija taʼ dawk milqutin mill-aċċidenti mhux fatali fuq il-postijiet tax-xogħol kienu Maltin (Tabella nru 5).

Kważi terz (29.3 fil-mija) tat-tweġġigħ fuq ix-xogħol kien jaffettwa d-Dahar, inkluż is-sinsla tad-dahar u l-għadam tagħha (Tabella nru 6). Il-ġrieħi u t-tweġġigħ superfiċjali, u t-tfekkik kienu l-aktar tipi komuni taʼ tweġġigħ, u ammontaw għal 748 and 298 każ, rispettivament (Tabella nru 7).

Fit-tieni nofs tas-sena, 27.6 fil-mija tal-aċċidenti fuq ix-xogħol ġraw fʼintrapriżi bʼ500 impjegat jew aktar (Tabella nru 9).

Fis-sena 2023, kienu rrappurtati 740 aċċident mhux fatali għal kull 100,000 persuna li taħdem. L-ogħla rata taʼ inċidenza standardizzata taʼ aċċidenti mhux fatali kienet fil-qasam tal-Manifattura; segwita mill-Kostruzzjoni u t-Trasport u l-ħażna (Tabella nru 11).

Aċċidenti fatali

Bejn Lulju u Diċembru 2023, l-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) irrappurtat erbat imwiet fuq ix-xogħol. Fl-istess żmien taʼ sena qabel, kien hemm sebat imwiet fuq il-postijiet tax-xogħol.

Ċart nru 1. L-għadd taʼ aċċidenti mhux fatali fuq ix-xogħol, bis-sess

2013-2023

No Data Found

Tables

Methodological Notes

1. Data on non-fatal accidents at work is provided by the Department of Social Security, while that on fatal accidents at work is given by the Occupational Health and Safety Authority (OHSA).
 
2. The data in this release include all cases for which an injury benefit claim form has been submitted to the Department of Social Security, irrespective of the number of days lost.
 
3. District classification:
For aggregation purposes, all localities were grouped into six districts as follows:
 
A. Southern Harbour
Valletta, Il-Birgu, L-Isla, Bormla, Ħaż-Żabbar, Il-Fgura, Il-Furjana, Il-Kalkara, Ħal Luqa, Il-Marsa, Raħal Ġdid,
Santa Luċija, Ħal Tarxien, Ix-Xgħajra.
 
B. Northern Harbour
Ħal Qormi, Birkirkara, Il-Gżira, Il-Ħamrun, L-Imsida, Pembroke, Tal-Pieta’, San Ġiljan, San Ġwann,
Santa Venera, Tas-Sliema, Is-Swieqi, Ta’ Xbiex.
 
C. South Eastern
Iż-Żejtun, Birżebbuġa, Il-Gudja, Ħal Għaxaq, Ħal Kirkop, Marsaskala, Marsaxlokk, L-Imqabba, Il-Qrendi, Ħal Safi,
Iż-Żurrieq.
 
D. Western
L-Imdina, Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi, Ħ‘Attard, Ħal Balzan, Ħad-Dingli, L-Iklin, Ħal Lija, Ir-Rabat, L-Imtarfa.
 
E. Northern
Ħal Għargħur, Il-Mellieħa, L-Imġarr, Il-Mosta, In-Naxxar, San Pawl il-Baħar.
 
F. Gozo and Comino
Ir-Rabat, Għawdex, Il-Fontana, Għajnsielem and Comino, L-Għarb, L-Għasri, Ta’ Kerċem, Il-Munxar,
In-Nadur, Il-Qala, San Lawrenz, Ta’ Sannat, Ix-Xagħra, Ix-Xewkija, Iż-Żebbuġ.
 
4. Definitions:
– An accident at work is defined as a discrete occurrence during the course of work which leads to physical or mental harm.
 
– Fatal accidents at work are accidents that lead to death of the victim within one year.
 
– The employment status of the victim is based on ISCE-93 (International Classification of Status in Employment of the International Labour Organisation).
 
– The standardised incidence rate is defined as the weighted sum of the number of accidents at work per 100,000 persons in employment.
 
5. Key:
: Unreliable – less than 20 sample observations.
u Under represented – between 20 and 49 sample observations.
 
6. More information relating to this news release may be accessed at:
Classification
 
7. References to this news release are to be cited appropriately. For guidance on access and re-use of data please visit our dedicated webpage.
 
8. A detailed news release calendar is available online.
 
9.  For further assistance send your request through our online request form.

Notes

Graphical Illustration of MALTA by NUTS Classification
RYB17_1

Districts classification

Southern Harbour
Bormla; Il-Fgura; Il-Furjana; Ħal Luqa; Ħaż-Żabbar; Il-Kalkara; Il-Marsa; Raħal Ġdid; Santa Luċija; L-Isla; Ħal Tarxien; Valletta; Il-Birgu; Ix-Xgħajra.

Northern Harbour
Birkirkara; Il-Gżira; Ħal Qormi; Il-Ħamrun; L-Imsida; Pembroke; San Ġwann; Santa Venera; San Ġiljan; Is-Swieqi; Ta’ Xbiex; Tal-Pietà; Tas-Sliema.

South Eastern
Birżebbuġa; Il-Gudja; Ħal Għaxaq; Ħal Kirkop; Ħal Safi; Marsaskala; Marsaxlokk; L-Imqabba; Il-Qrendi; Iz-Żejtun; iz-Żurrieq.

Western
Ħad-Dingli; Ħal Balzan; Ħal Lija; Ħ’Attard; Ħaż-Żebbuġ; L-Iklin; L-Imdina; L-Imtarfa; Ir-Rabat; Is-Siġġiewi.

Northern
Ħal Għargħur; Il-Mellieħa; L-Imġarr; Il-Mosta; In-Naxxar; San Pawl Il-Baħar.

Gozo and Comino
Il-Fontana; Għajnsielem and Comino; L-Għarb; L-Għasri; Il-Munxar; In-Nadur; Il-Qala; San Lawrenz; Ta’ Kerċem; Ta’ Sannat; Ir-Rabat; Ix-Xagħra; Ix-Xewkija; Iż-Żebbuġ.

Graphical Illustration of MALTA by LAU 2 Classification

Key
1 Valletta 18 Il-Furjana 35 Marsaskala 52 San Ġiljan
2 L-Imdina 19 Il-Fontana 36 Marsaxlokk 53 San Ġwann
3 Il-Birgu 20 Il-Gudja 37 Il-Mellieħa 54 San Lawrenz
4 L-Isla 21 Il-Gżira 38 L-Imġarr 55 San Pawl Il-Baħar
5 Bormla 22 Għajnsielem and Comino 39 Il-Mosta 56 Ta' Sannat
6 Ħal Qormi 23 L-Għarb 40 L-Imqabba 57 Santa Luċija
7 Ħaż-Żebbuġ 24 Ħal Għargħur 41 L-Imsida 58 Santa Venera
8 Ħaż-Żabbar 25 L-Għasri 42 Il-Munxar 59 Tas-Sliema
9 Is-Siġġiewi 26 Ħal Għaxaq 43 In-Nadur 60 Is-Swieqi
10 Iż-Żejtun 27 Il-Ħamrun 44 In-Naxxar 61 Ta' Xbiex
11 Ir-Rabat, Għawdex 28 L-Iklin 45 Raħal Ġdid 62 Ħal Tarxien
12 Ħ'Attard 29 Il-Kalkara 46 Pembroke 63 Ix-Xagħra
13 Ħal Balzan 30 Ta' Kerċem 47 Tal-Pieta' 64 Ix-Xewkija
14 Birkirkara 31 Ħal Kirkop 48 Il-Qala 65 Ix-Xgħajra
15 Birżebbuġa 32 Ħal Lija 49 Il-Qrendi 66 Iż-Żebbuġ, Għawdex
16 Ħad-Dingli 33 Ħal Luqa 50 Ir-Rabat, Malta 67 Iż-Żurrieq
17 Il-Fgura 34 Il-Marsa 51 Ħal Safi 68 L-Imtarfa
Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content